downloads en links

Onze kennisbank

Op zoek naar meer achtergrondinformatie over skills, intersectorale mobiliteit, leren op de werkvloer en een leven lang ontwikkelen? Hieronder tref je publicaties van het programma House of Skills, van partners van het programma. En soms verwijzen we naar andere websites waar informatie te vinden is.

FILTER KENNISBANKITEMS

03/09/2020

Flyer Transferpunt Zorg en Welzijn

Bij het Transferpunt Zorg en Welzijn ontdek je welke skills jij hebt, en hoe je ze kunt inzetten bij zorg- en welzijnsinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Notitie Digitale dienstverlening voor duurzame loopbaanprojecten

Via deze notitie maakt House of Skills u graag deelgenoot van de ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar op het terrein van de digitale dienstverlening

Impact coronacrisis op de economie van Amsterdam

In opdracht van de gemeente is de raming van de impact van de coronacrisis op de Amsterdamse economie uitgevoerd door SEO, het onafhankelijke economisch onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam.

Belemmeringen Leven Lang Ontwikkelen

In opdracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft het onderzoeksbureau Panteia in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen die bestaan bij een Leven Lang Ontwikkelen van burgers.

Gemeenschappelijke skillstaal

Waarom een gemeenschappelijke skills-taal voor de Nederlandse arbeidsmarkt belangrijk is

Beroepen met de beste kansen

Publicatie van het UWV met de beste beroepen en kansen.

15/01/2020

Voortgangsrapportage House of Skills najaar 2019

In deze voortgangsrapportage rapporteert House of Skills over de recente ontwikkelingen, de behaalde successen en de onderdelen die nog minder goed gaan.