ball_gradient ball_gradient
Over House of Skills

Een leven lang ontwikkelen

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Vanaf 1 april 2021 maakt House Skills als programma onderdeel uit van de Amsterdam Economic Board. Bedrijfsleven, branche-, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills. Zo werken we aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Amsterdam Economic Board

Onze missie: een meer op skills gerichte arbeidsmarkt

De komende jaren blijft werk sterk veranderen door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals onder andere automatisering. Dat betekent dat werkenden en werkgevers daar op in moeten spelen en een leven lang ontwikkelen nog belangrijker is dan het al was.

Door de arbeidsmarkt meer op skills in te richten komen de skills van werkzoekenden, die nu onzichtbaar blijven, in beeld. Daarmee ontstaat een breder beeld van de werkzoekenden en kunnen al hun skills een rol spelen bij het vinden van werk. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan nauwkeuriger worden gemaakt. Voor werkgevers betekent dit dat het aanbod van potentieel personeel wordt vergroot.

Ons doel is:

  • De beroepsbevolking meer regie geven over hun arbeidsmarktcarrière;
  • Een Leven Lang Ontwikkelen bevorderen;
  • Fundamentele wijzigingen bewerkstelligen van de inrichting van de arbeidsmarkt: Van sectoraal naar intersectoraal, van landelijk naar regionaal en van focus op diploma’s meer naar skills.

Wat doet House of Skills?

House of Skills ontwikkelt skills-producten en diensten voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam. Zo creëren we een platform waar werkzoekenden en werkgevers elkaar makkelijker kunnen vinden. Door De Paskamer, een online tool waarin mensen inzage krijgen in hun eigen skillsprofiel. Ook kunnen werkenden en werkzoekenden gratis een gesprek aanvragen met een loopbaanadviseur. Het digitale platform Mijnhouseofskills helpt vervolgens bij het vinden van vacatures die passen bij iemands werkverleden en skills. Ook heeft House of Skills in samenwerking met andere partners in september 2020 het Transferpunt Zorg en Welzijn gelanceerd, wat mensen uit andere sectoren helpt over te stappen naar zorg en welzijn. Begin 2021 is ook het Loopbaanpad Techniek en Bouw gelanceerd, die mensen uit andere sectoren helpt bij de overstap naar werk in de techniek en bouw.

Bekijk alle skillsinstrumenten

Ons team

Artie Ramsodit Programmadirecteur a.ramsodit@houseofskillsmra.nl
Iman Biesheuvel Programmamanager Ketenaanpak i.biesheuvel@amsterdam.nl 06-22989842
Ronald Koen Communicatieadviseur extern en De Werkvloer r.koen@amsterdam.nl 06-53880355
Seher Inan Financieel medewerker s.inan@amsterdam.nl 0622126921
Djura Baard Communicatieadviseur d.baard@amsterdam.nl 06-82501260
Gerik ten Berge Programmamanager Loopbaanpaden Techniek en Bouw gerik.tenberge@techport.nl 06-52505974
Helena Schuengel Projectleider Zorg en Welzijn h.schuengel@houseofskillsmra.nl
Lisette  Tuijn Communicatiemedewerker l.tuijn@houseofskillsmra.nl
Milo Stokman Projectmanager House of Skills m.stokman@rocva.nl
Hafsa Chaara Financieel projectcontroller h.chaara@amsterdam.nl
Tsilla van der Weerd Loopbaancoach Transferpunt Zorg & Welzijn tsilla.vanderweerd@uwv.nl

Stuurgroep House of Skills

De stuurgroep van House of Skills is verantwoordelijk voor het programma. De stuurgroep geeft leiding aan het programma, is verantwoordelijk voor het in balans zijn van de jaarlijkse uitgaven en inkomsten, voor het scherp houden van de visie en de realisatie van de maatschappelijke opdracht. Zo monitoren de stuurgroep-leden de resultaten zoals die voor de ontwikkelpaden zijn beoogd.
Lees meer

Meer informatie?

Heb je een vraag over House of Skills, of een van onze producten? Kijk bij veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Mail dan naar info@houseofskillsmra.nl

Veelgestelde vragen

Werkgevers en organisaties

Heeft u andere vragen met betrekking tot het gebruik van onze instrumenten binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op via info@houseofskillsmra.nl

Contact

House of Skills
Voor een toekomst die werkt.