ball_gradient ball_gradient

Over House of Skills

House of Skills was een programma van Amsterdam Economic Board. In april 2023 is het programma afgerond. Veel initiatieven zijn inmiddels overgenomen door partners. Bekijk onze homepage voor meer informatie over de voortzetting van onze activiteiten.

Onze missie

House of Skills werkte aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt verandert snel. Werkgevers hebben moeite om passend personeel te vinden. Ook het type werk verandert.

Werving op basis van diploma’s en cv levert onvoldoende matching. En de maatschappelijke en economische doelen voor de energietransitie, de zorg en woningbouw lopen vast door gebrek aan mensen.​ ​

Hoe krijgen we daar beweging in?
​House of Skills heeft skillsprogramma’s ontworpen, waarmee meer mensen vanuit skills hun weg vinden op de arbeidsmarkt en werkgevers vanuit skills duurzame inzetbaarheid kunnen realiseren. Lees meer op onze homepage over de voortzetting van onze activiteiten.

De skillsprogramma’s dragen bij aan:​

  • het beschikbaar maken van kennis over inzicht in skills;​
  • validatie van skills;​
  • matching van vraag en aanbod op basis van skills in skillsprogramma’s.​

De basis hiervoor is een kennisinfrastructuur, waarmee we skillskennis ontwikkelen, toepassen, overdragen en monitoren. ​

Om dit te bereiken hebben we een diverse trainingen en tools ontwikkeld voor werkgevers, werkzoekenden en loopbaanprofessionals.

Voortzetting activiteiten

Organisatie

De stuurgroep van House of Skills gaf leiding aan het programma.
Lees meer

House of Skills
Voor een toekomst die werkt.