Over House of Skills

Een leven lang ontwikkelen

House of Skills is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills. Zo werken we aan een op skills gerichte arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Werk verandert

De komende jaren blijft werk sterk veranderen door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals onder andere automatisering. Dat betekent dat werkenden en werkgevers daar op in moeten spelen en  een leven lang ontwikkelen nog belangrijker is dan het al was.

 

Skillsgerichte benadering arbeidsmarkt

Door de arbeidsmarkt meer op skills in te richten komen de skills van werkzoekenden die nu onzichtbaar blijven in beeld. Daarmee ontstaat een breder beeld van de werkzoekenden en kunnen al hun skills een rol spelen bij het vinden van werk. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan nauwkeuriger worden gemaakt. Voor werkgevers betekent dit dat het aanbod van potentieel personeel  wordt vergroot.

Voor wie?

House of Skills ontwikkelt producten en diensten voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam.

Deelnemen?

Heb jij interesse in deelname aan een van de trajecten van House of Skills of wil je een gesprek met een loopbaancoach? Vul dan het aanmeldformulier via de button Afspraak maken.
Werkgevers kunnen contact opnemen met Ronald Koen, communicatieadviseur, zie de contactpagina.

Of kom langs op De Werkvloer. 

Afspraak maken?

Werken in….

Eén werkgever, voor je hele werkende leven, komt steeds minder voor. De arbeidsmarkt is volop in beweging, door alle veranderingen in onze omgeving. Jij verandert daardoor in je loopbaan misschien wel meerdere keren van werk. Omdat je dat zelf wil of omdat in andere sectoren meer kansen op werk zijn. Zie hieronder een aantal sectoren waar de komende tijd veel werk in is.

Bouw

In de regio Amsterdam is een groot tekort aan woningen. Daarom bouwt de regio de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen en worden alle gebouwen geïsoleerd. Er is dus veel vraag naar mensen die in de bouw willen werken. Wat voor werk kun je doen? In de bouw is heel veel verschillend werk te doen. Je kunt iemand zijn die het werk voorbereidt of goede berekeningen maakt. Of je metselt de muren metselt, timmert de kozijnen of plaatst de ramen. Er zijn ook mensen nodig die machines bedienen en besturen.

Hospitality

Hoe faciliteren en spreiden we de 21 miljoen toeristen? Wat voor werk kun je doen? Je kunt aan de slag met hospitality in bijvoorbeeld de horeca, zorg, toerisme of facilitaire dienstverlening. Partner binnen House of Skills is House of Hospitality. Bezoek de website van House of Hospitality: https://houseofhospitality.amsterdam/

Bereikbaarheid

Hoe houden we de Metropoolregio Amsterdam bereikbaar? We werken aan schone en moderne verbindingen. Er zijn veel mensen nodig voor onderhoud en aanleg van fietspaden, nieuwe kades, bruggen, wegen en metrolijnen. Wat kun je doen? Als je werkt aan bereikbaarheid kan je bijvoorbeeld technisch tekenaar of wegenbouwer zijn. Of de chauffeur die zorgt voor bevoorrading of je bent degene die het werk plant.

Recycling industrie

Grondstoffen raken op. Ons afval gebruiken we daarom steeds meer voor het maken van nieuwe producten. En spullen repareren we steeds meer, of we delen ze met elkaar. Deze duurzame economie levert veel nieuwe banen op. Wat voor werk kun je doen? In de recycling industrie werk je aan het repareren van elektrische apparaten en materialen. Of je zet je materiaalkennis in om mee te werken aan het slim slopen van gebouwen zodat materialen hergebruikt kunnen worden.

Energie

We werken aan een schoner klimaat. Daarom worden alle woningen en gebouwen geïsoleerd en gaan over op zuinige en schone energie. Veel energiesystemen worden de komende jaren aangepast en over een aantal jaren rijden we allemaal in elektrische auto’s. Veel werkgevers die werken in de energiesector zijn hard op zoek naar personeel. Wat voor werk kun je doen? In de energiesector ga je bijvoorbeeld het dak op om zonnepanelen te monteren. Of je bouwt mee aan windmolens.

Onderwijs en de kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang staan nu en in de toekomst te springen om mensen. Scholen hebben moeite om voldoende geschikt onderwijzend personeel te vinden. Is het altijd jouw passie geweest om te werken met kinderen of jongeren? Wat voor werk kun je doen? In het onderwijs kun je natuurlijk les geven, maar ook de onderwijzers assisteren. Dan help je de leerlingen bijvoorbeeld met het uitvoeren van opdrachten.

Zorg

Wie zorgt er nu en straks voor onze kinderen en onze ouderen? En zorg behoevende mensen wonen ook veel langer thuis dan vroeger. Ziekenhuizen, jeugdhulp, ouderencentra en andere organisaties hebben veel mensen nodig met hart voor de zorg. Wat voor werk kun je doen? In de zorg kun je werken in de jeugdhulp. Je kunt werken met ouderen, gehandicapten en in de geestelijke gezondheidszorg. Bij de huisarts of de apotheek of het ziekenhuis. En meer en meer in de wijk, bij mensen thuis en met nieuwe technische hulpmiddelen.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.

6507 Bereik

Zoveel werkenden en werkzoekenden, werkgevers, brancheorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, relevante stakeholders en overheden bereikte House of Skills.

2367 Traject

Zoveel deelnemers volgden een traject. Dit zijn onder andere scholingstrajecten, matchingsactiviteiten, pilots en trainingen en loopbaangesprekken.

1878 Loopbaangesprek

Zoveel deelnemers voerden een loopbaangesprek met een van onze coaches.

Meer over House of Skills Bekijk innovatiedeals