Privacyverklaring House of Skills

House of Skills vindt het  belangrijk dat persoonsgegevens van deelnemers, geïnteresseerden en zakelijke relaties aan het programma House of Skills zeer zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Wij vertellen je graag hoe wij dat doen.

Uiteraard houden we ons  aan de eisen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). House of Skills is een samenwerkingsproject van partners uit het onderwijsveld, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid in de metropoolregio Amsterdam. Binnen de samenwerking is afgesproken dat de (eind)verantwoordelijkheid voor elke verwerking van persoonsgegevens duidelijk vastgelegd wordt. Deze privacyverklaring gaat over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen House of Skills waarvoor het college van B&W van de  gemeente Amsterdam als “verantwoordelijke” in de zin van de AVG  wordt aangemerkt. Bij de andere deelnemende organisatie kun je terecht voor informatie over de persoonsgegevensverwerkingen waar de andere organisaties verantwoordelijk voor zijn.

De gemeente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

House of Skills is een organisatie in ontwikkeling,  waardoor  onze processen zo nu en dan nog moeten worden  aangepast. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van House of Skills te raadplegen. Aan het einde van het document staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

Waarom verwerkt House of Skills gegevens?
House of Skills heeft verschillende doelgroepen en afhankelijk van je relatie met House of Skills verwerken we meer of minder gegevens. Als deelnemer van House of Skills verwerken we  je persoonsgegevens omdat deze nodig zijn om je een passend voorstel  uit ons aanbod te kunnen doen. Daarnaast hebben we een aantal gegevens nodig omdat dat vereist  is door de subsidiegevers die House of Skills ondersteunen.

House of Skills gebruikt deze gegevens om:

 • je een op maat gemaakt voorstel voor assessment, (bij- en om-)scholing en matching te kunnen doen;
 • je desgewenst te attenderen op bijeenkomsten en nieuws van House of Skills in de hele metropoolregio Amsterdam;

Het uitgangspunt van House of Skills is om niet meer gegevens te verwerken dan strikt noodzakelijk is. De gemeente Amsterdam gebruikt je gegevens niet voor marketingdoeleinden. We sturen je dus géén aanbiedingen van commerciële producten of  diensten. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

House of Skills verwerkt gegevens van deelnemers en geïnteresseerden. Onderaan deze privacy verklaring  lees je per registratie hoe wij met gegevens omgaan.

Algemeen

 1. Hoe gebruiken jullie mijn e-mailadres?

House of Skills heeft een nieuwsbrief. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan sturen we je deze toe. Je kunt je toestemming altijd intrekken door je af te melden voor onze nieuwsbrief.

Als je hebt aangegeven dat je op de hoogte gehouden wilt worden over  bijeenkomsten die House of Skills organiseert, dan gebruiken we je e-mailadres voor het toesturen van uitnodigingen. Ook deze toestemming kun je altijd weer  intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in onze communicatie.

Verder gebruiken we je e-mail adres om contact met je te hebben over je individuele deelname aan House of Skills.

 1. Verstrekken jullie gegevens aan andere organisaties?

Persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Dit is ook afgesproken met de partners van House of Skills. Gebruik voor andere doeleinden kan alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven en als is voldaan aan de wettelijke vereisten.

De gemeente Amsterdam wisselt in het kader van deelnemersregistratie en registratie van geïnteresseerden persoonsgegevens uit met de samenwerkingspartners van House of Skills en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de verantwoording van de EU-subsidie.  Wij wisselen hiervoor niet meer gegevens uit dan strikt noodzakelijk is.

 1. Wat zijn mijn rechten?

Je hebt het recht om schriftelijk aan de gemeente Amsterdam te vragen of wij persoonsgegevens van je verwerken en zo ja, welke persoonsgegevens dat zijn. Als blijkt dat ze onjuist zijn, dan kun je ons  verzoeken om je gegevens te wijzigen. Als je vindt dat de gemeente Amsterdam  deze gegevens niet mag verwerken, dan kun je ons verzoeken om je gegevens te verwijderen. Stuur je verzoek samen met een kopie van je legitimatiebewijs via de website of per post.  Je krijgt dan binnen vier weken te horen of wij aan je verzoek kunnen voldoen. Via de website kun je natuurlijk ook andere vragen over privacy mailen.

 1. Gebruiken jullie cookies op de website?

House of Skills maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein,  en eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van je  computer wordt opgeslagen of in de sessie van je  browser staat. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld.

Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden met behulp van de Help-functie van je browser.

 1. Heb je nog vragen, tips of ideeën?

We horen ze graag. Mail naar info@houseofskillsmra.nl

Gegevensverwerking van deelnemers

 1. Wat is het doel van het verwerken van gegevens van deelnemers?

Het  doel van het verwerken van persoonsgegevens voor de deelnemersregistratie is bijhouden van het aantal deelnemers dat aan House of Skills deelneemt.  House of Skills moet zich tegenover de financiers en opdrachtgevers van het programma over de resultaten kunnen verantwoorden.

 1. Op basis van welke grondslag registreert House of Skills gegevens van deelnemers?

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting. . House of Skills ontvangt subsidie vanuit de Europese Unie en de EU  vereist een registratie tot op BSN niveau en kopie van het paspoort.

 1. Welke persoonsgegevens bewaart House of Skills van deelnemers?
 • Naam
 • Postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mail
 • BSN
 • Kopie van je paspoort

Als je deelnemer  van House of Skills bent, dan hebben wij  je BSN en een kopie van je paspoort nodig. De reden hiervoor is dat House of Skills  deels wordt gefinancierd met subsidie van het Europees Sociaal Fonds en wij in onze verantwoording  op persoonsniveau moeten rapporteren. Je  gegevens zijn, goed beveiligd,  opgeslagen bij de gemeente Amsterdam en alleen toegankelijk voor de direct betrokken medewerkers van de gemeente. De gegevens zijn uiteraard beveiligd.

 1. Met wie deelt House of Skills gegevens uit de deelnemersregistratie?

De gemeente Amsterdam wisselt in het kader van deelnemersregistratie persoonsgegevens uit met de samenwerkingspartners van House of Skills en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de verantwoording van de EU-subsidie.  Het BSN nummer en de kopie van het paspoort is nodig voor de verantwoording en wordt gedeeld met het ministerie van SZW. Met de partners worden alleen de naam en contactgegevens uitgewisseld.

 1. Hoe lang worden gegevens van deelnemers bewaard?

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet.  Bepaalde persoonsgegevens blijven beschikbaar in het gemeentelijk stadsarchief. Voor meer informatie hierover zie de website van het gemeentelijk stadsarchief. De gegevens van deelnemers bewaren wij gedurende de looptijd van het programma en drie jaar daarna, dus tot en met 2023. Dit moet  in verband met de verantwoording van onze subsidie.

Gegevensverwerking van registratie geïnteresseerden

 1. Wat is het doel van het verwerken van gegevens van geïnteresseerden?

Het doel van het verwerken van persoonsgegeven voor de registratie van geïnteresseerden is de verantwoording naar de subsidieverstrekker en het optimaal kunnen informeren van de geïnteresseerden.

 1. Op basis van welke grondslag registreert House of Skills gegevens van geïnteresseerden?

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van  toestemming van de deelnemer.

 1. Welke persoonsgegevens bewaart House of Skills van geïnteresseerden individuen en organisaties?

Persoonsgegevens van geïnteresseerden individuen:

 • Naam
 • Woonplaats (gemeente)
 • E-mailadres

Op onze website kun je een interesseformulier invullen. Op dit formulier wordt  ook  gevraagd of je akkoord gaat met het delen van de informatie op dit interesseformulier met bijv. een  assessment coach.

Persoonsgegevens van geïnteresseerden organisaties:

 • Naam organisatie
 • Contactpersoon
 • Functie
 • Woonplaats (gemeente)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 1. Met wie deelt House of Skills gegevens uit de geïnteresseerden registratie?

De gemeente Amsterdam wisselt in het kader van deelnemersregistratie persoonsgegevens uit met de samenwerkingspartners van House of Skills en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de verantwoording van de EU-subsidie.

 1. Hoe lang worden gegevens van geïnteresseerden bewaard?

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet.  Bepaalde persoonsgegevens blijven beschikbaar in het gemeentelijk stadsarchief. Voor meer informatie hierover zie de website van het gemeentelijk stadsarchief. De gegevens van geïnteresseerden bewaren wij gedurende de looptijd van het programma en drie jaar daarna dus tot en met 2023. Dit moet  in verband met de verantwoording van onze subsidie.