ball_gradient ball_gradient
HR-beleid veranderen met House of Skills

Trainingen

House of Skills was een programma van Amsterdam Economic Board. In april 2023 is het programma afgerond. De trainingen en veel andere initiatieven zijn overgenomen door partners. Hun contactgegevens vind je op onze homepage.

Inzicht in skills

Skills staan steeds centraler op de arbeidsmarkt.  Wat merk jij daar als professional van in je dagelijks werk? De komende jaren zal je er zeker mee te maken krijgen. House of Skills draagt op verschillende manieren bij aan deze ontwikkeling.

Ben je op zoek naar een eerste kennismaking met het skillsgericht denken? De onderstaande bouwstenen helpen je verder. Deze bouwstenen zijn geschikt voor alle doelgroepen. 

Inspiratiesessie

 

Tijdens de inspiratiesessie inspireren we je om zelf aan de slag te gaan met skillsgericht werken. Met tips, games en voorbeelden uit onze praktijk!

Deze bijeenkomst is voor teams en professionals die benieuwd zijn naar skillsgericht werken en kan aangeboden worden als aparte sessie, maar ook als onderdeel binnen een bestaand programma.  

 

Duur training: 1 uur Onze adviseur bespreekt dit tijdens een voorgesprek.

E-learning 

 

Wil je weten wat skillsgericht werken is en wat het voor jou kan betekenen? De e-learning Introductie skills gedachtegoed is geschikt voor iedereen die zich wil oriënteren op het gebied van skillsdenken, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.   

Onderdelen van de e-learning: Kennismaking met House of Skills, basiskennis over skills en arbeidsmarktontwikkeling, skillsinstrumentarium.

 

Duur: ongeveer 1,5 uur

Introductietraining

 

Voor professionals die werkenden of werkzoekenden begeleiden. Wil je als organisatie aan de slag met skillsgericht werken, dan helpt de introductietraining om eerste stappen daarin te zetten. In deze werksessie maken we onder andere skills uit CV’s en vacatureteksten inzichtelijk. Ook oefenen we met de gespreksvoering met kandidaten en/of werkgevers. 

 

Duur training: 3 uur.

Preview E-Learning

Verdiepende trainingen: Skillsgericht werken voor loopbaanprofessionals

 

Je kunt het skillsgericht werken verder verdiepen met een aantal andere trainingen. Als klantmanager, loopbaancoach, recruiter of HR professional wil je graag nader kennismaken met het skills gedachtengoed. Hiervoor bieden we de volgende trainingen aan: 

Skillsgericht begeleiden voor loopbaanprofessionals

 

Ben je als klantmanager, loopbaancoach, recruiter of HR-professional benieuwd naar hoe je het skills gedachtegoed kunt inzetten om kandidaten of medewerkers verder te begeleiden? Dan is deze training geschikt. over skillsgericht kijken naar de medewerker/werkzoekende en zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met concrete casuïstiek krijg je inzicht in de manier waarop de skills gedachte concreet inzetbaar is in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld bij de werving & selectie en begeleiding van je doelgroep. Ook oefenen we met het boven tafel halen van (onbewuste) skills. 

Voor het volgen van deze werksessie is basiskennis van skills vereist. Wij adviseren daarom eerst de e-learning te volgen. Onze adviseur bespreekt dit tijdens een voorgesprek.
Duur: 3 uur

Skillsgericht begeleiden met skillsinstrumenten, voor loopbaanprofessionals

 

Bij het skillsgericht begeleiden van kandidaten of medewerkers kun je gebruik maken van verschillende skills instrumenten, zoals De Paskamer. Hiermee kan jouw kandidaat of medewerker inzicht opdoen in diens skills en daarmee verdere loopbaanopties verkennen. In deze training bekijken we wanneer welk instrument het meest passend is om in te zetten. Daarnaast oefen je met het bespreken van de uitkomsten van ons skills instrument De Paskamer. 

Voor het volgen van deze werksessie is basiskennis van skills vereist. Wij adviseren daarom om eerst de e-learning te volgen. Onze adviseur bespreekt dit tijdens een voorgesprek. Duur: 3 uur 

Skillsgericht werken voor werkgevers  

 

Als werkgever wil je aan de slag met skillsgericht werken. House of Skills biedt een training waarbij de achtergrond, meerwaarde en praktische toepasbaarheid van het skillsdenken inzichtelijk worden gemaakt. 

Commitment voor skillsgericht werken

 

Hoe kun je in de organisatie omgaan met weerstand bij en commitment voor skillsgericht werken? Deze training is voor managers/HR professionals die in de organisatie al stappen maken met skillsgericht werken. Je leert hoe je de organisatie voorbereidt op de overgang naar skillsgericht werken, hoe je kunt omgaan met weerstand en wat manieren zijn om het commitment te vergroten. Je krijgt hier concrete handvatten voor.  

 

Deze training is gericht op de transitie binnen de organisatie en niet op het begeleiden van medewerkers zelf.
Duur: 3 uur

Skillsgericht werven

 

Dit is een werksessie voor werkgevers en HR-professionals die zich bezighouden met werving. Leer een skillsgerichte vacaturetekst maken en aan de hand van deze vacaturetekst selectiegesprekken voeren op basis van skills. We gaan in op de gewenste beheersingsniveaus van de skills per functie. Ook bespreken we wat het van je vraagt om skillsgericht werven binnen de organisatie goed in te bedden. 


Duur: 3 uur

De Paskamer voor werkgevers

 

Dit is een werksessie voor werkgevers die aan de slag willen met tooling om skillsgericht HR-beleid in praktijk toe te passen. De Paskamer is een instrument waarmee werk(zoek)enden een skills profiel kunnen samenstellen en werkgevers een skillsgericht profiel kunnen opstellen en kijken welke matches er ontstaan op basis van skills. We maken een Paskamer-profiel voor een functie binnen jouw organisatie. Je kunt in De Paskamer direct zien of er een match is op jouw profiel.

 

Deze training gaat niet in op het begeleiden van medewerkers, daarvoor is de training Skillsgericht begeleiden met skillsinstrumenten in het aanbod opgenomen.
Duur: 3 uur