Kenniscentrum

Een onderdeel van House of Skills 2.0 is het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum werkt aan de doorontwikkeling van de skills gebaseerde onderwijs- en arbeidsmarkt door instrumenten, diensten en samenwerkingen te ontwikkelen op basis van de beschikbare kennis binnen House of Skills.

Publicaties

Wat gebeurt er in het Kenniscentrum?

Het Kenniscentrum zorgt voor praktijkgericht, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek voor een stevige theoretische basis onder de op skills gerichte arbeidsmarkt. Het doel van het Kenniscentrum is het bevorderen van innovaties. We werken aan een gezamenlijke skillstaal en aan netwerksturing van de regionale, op skills georiënteerde arbeidsmarkt. Onze kennisagenda richt zich op de overkoepelende vraag: “Hoe draagt een integrale skillsbenadering van House of Skills bij aan een beter functionerende onderwijs- en arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam?”

Meer weten over het Kenniscentrum?

Neem contact op met Julie Ferguson

Neem contact op via houseofskills@amsterdam.nl