ball_gradient ball_gradient
wetenschappelijk onderzoek voor een skills gerichte arbeidsmarkt

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum werkt aan de doorontwikkeling van de skills gebaseerde onderwijs- en arbeidsmarkt door instrumenten, diensten en samenwerkingen te ontwikkelen op basis van de beschikbare kennis binnen House of Skills.

Wat doet het Kenniscentrum?

Het Kenniscentrum zorgt voor praktijkgericht, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek voor een stevige theoretische basis onder de op skills gerichte arbeidsmarkt. Het doel van het Kenniscentrum is het bevorderen van innovaties. We werken aan een gezamenlijke skillstaal en aan netwerksturing van de regionale, op skills georiĆ«nteerde arbeidsmarkt. Onze kennisagenda richt zich op de overkoepelende vraag: “Hoe draagt een integrale skillsbenadering van House of Skills bij aan een beter functionerende onderwijs- en arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam?”
Lees meer
Meer weten over het Kenniscentrum?

Contact

Voor vragen of bijdragen aan het Kenniscentrum neem contact op met Anna de Zeeuw. Coordinator van het Kenniscentrum van House of Skills.

Anna de Zeeuw Coƶrdinator Kenniscentrum dezeeuw.hva@gmail.com