21-01-‘21

Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: randvoorwaarden voor een succesvol Skillspaspoort

Dit onderzoek ontwikkelt kennis over de maatschappelijke waardering voor een Skillspaspoort. Hiertoe wordt onderzoek verricht naar de randvoorwaarden waaraan een Skillspaspoort zou moeten voldoen. Het project beslaat in totaal zes onderdelen. Deelproject 1 is nu gepubliceerd, klik hier om deze te bekijken.

In dit deelonderzoek komen de onderzoekers op basis van literatuur en bestaande initiatieven tot een werkdefinitie van en ontwerp(en) voor een Skillspaspoort. In de daaropvolgende deelprojecten wordt deze definitie en de ontwerpen voorgelegd aan representatieve groepen werkgevers, werknemers en onderwijsprofessionals. Uitkomsten van de deelprojecten worden gebruikt voor herdefinitie en herontwerp van een ‘ideaal’ Skillspaspoort. Het onderzoek levert kennis op die bijdraagt aan de discussies over: het skills-denken op de arbeidsmarkt, matchen op basis van skills, het vastleggen en certificeren van skills en de allocatie van menselijk kapitaal op de arbeidsmarkt.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Instituut Gak en wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, TNO en Hogeschool Saxion.

Lees ook over het Skillspaspoort in een interview op de website van Saxion.

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills