17-09-‘20

Loopbaanpad Techniek & Bouw in aantocht

Na de succesvolle lancering van het Transferpunt Zorg & Welzijn is House of Skills samen met alle relevante partijen in de regio actief om dit concept uit te breiden naar andere sectoren waar de komende tijd -ook in tijden van recessie-  een continue vraag naar werknemers wordt verwacht. We zetten daarom een Loopbaanpad Techniek & Bouw op (inclusief banen voortkomend uit energietransitie en circulaire economie).  Zo wil House of Skills een rotonde creëren voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt, waarbij elke afslag een route is richting een sector, maar een u-turn altijd mogelijk is om weer terug te keren op de ‘arbeidsmarktrotonde’. Op die manier wordt intersectorale mobiliteit eenvoudiger en staan sectoren sterker met elkaar in verbinding.

In lijn met het Transferpunt Zorg en Welzijn zal het Loopbaanpad Techniek & Bouw bestaan uit:

  • een Techniekscan: is werken in techniek en bouw iets voor mij?
  • hoe ziet mijn skillsprofiel er uit? Welke vaardigheden mis ik nog?
  • een loopbaangesprek
  • opleiding en zicht op een vacature.

Of je nou zij-instromer, herintreder of student bent; via het Loopbaanpad realiseer je je eigen carrière.

Bij het opzetten het loopbaanpad wordt aansluiting gezocht bij de bestaande infrastructuur. Zo zijn er al diverse Servicepunten Techniek in de provincies Noord-Holland en Flevoland waar technische brancheverenigingen, sectorale opleidings- en ontwikkelingsfondsen, werkgeversservicepunten, werkbedrijven en vakbonden samen werken aan gerichte van werk-naar-werk trajecten. Daarnaast is er in beide provincies een infrastructuur van publiek private samenwerkingen – zoals TechConnect, VTI en Techport, waarbinnen bedrijven en onderwijsinstellingen onder meer samen werken aan de ontwikkeling van vraaggericht en modulair onderwijs.  Een toevoeging van het skillsinstrumentarium aan deze infrastructuur en het verbinden van al deze initiatieven maakt een Loopbaanpad en zorgt voor toegevoegde waarde. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan de Green Deal die de Metropoolregio Amsterdam in 2020 wil realiseren. CrossOver ondersteunt House of Skills bij het realiseren van deze verbinding tussen de verschillende initiatieven en structuren. Daarnaast brengen zij samen met bedrijven, werkgeversorganisaties en experts de skillsets van veelgevraagde technische functies in kaart om zo het skillsinstrumentarium – en dan met name De Paskamer – te verrijken.

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills