Succesvolle afronding technische opleidingen voor vrouwen op lange termijn even groot

(Does high school achievement predict success and enrolment in STEM higher education?)

In deze paper wordt ingegaan  op verbeteringen van mechanismen voor een succesvolle afronding in STEM (Science, Technology, Engeneering en Mathematics) -opleidingen. Er wordt gekeken naar uitval en succes. Behaalde cijfers uit het voortgezet onderwijs en kenmerken van studenten worden daarbij gebruikt om de verschillen in succes en falen te kunnen voorspellen. Er worden verschillen gevonden tussen vrouwelijke en mannelijke studenten.

Mannen doen het over het algemeen beter dan vrouwen als het gaat om slaagkansen binnen de nominale duur 1 extra jaar van een opleiding. Echter, vrouwelijke studenten vallen minder vaak uit in het eerste jaar van een HBO opleiding vergeleken met een universitaire opleiding. Over een periode van 10 jaar zijn de slaagkansen van vrouwen even groot vergeleken met die van hun mannelijke medestudenten. Ondanks dat STEM-opleidingen minder populair zijn onder studentes, doen ze het op de lange termijn evengoed als mannen.

Download hier het hele artikel

Wil jij de stap zetten?
Van diploma's naar skills!

Meld je aan als partner van House of Skills