Stappen vooruit in de doorontwikkeling van House of Skills!

Woensdag 25 maart jl. zijn in de stuurgroepvergadering van House of Skills enkele belangrijke besluiten genomen.

Omdat de programmaperiode van House of Skills formeel afloopt per september 2020 wordt hard gewerkt aan de vervolgorganisatie. De vraag is niet of  House of Skills doorgaat, maar wel in welke vorm. De richting diehet Business plan heeft uitgewerkt in een governance-, juridisch- alsmede financieel model werd door de leden van de stuurgroep onderschreven. Een belangrijke stap vooruit.

Ook is besloten dat een LeadGroup vanuit de stuurgroep in het leven geroepen  bestaande uit ROCvA, HvA, gemeente Amsterdam, MRA, UWV Werkbedrijf, Manpower, CNV en FNV.  De LeadGroup heeft tot taak om in deze crisstijd snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en te acteren..  Een voorbeeld waar deze LeadGroup zich mee bezig gaat houden, is het Transferpunt Zorg waar we samen met diverse partners werken aan het vergroten van  instroom in de zorg.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

En blijf op de hoogte!