12-06-‘20

Skillspaspoort

Naast De Paskamer en het platform Mijnhouseofskills is House of Skills ook bezig met de ontwikkeling van het Skillspaspoort. Hiermee kunnen werknemers hun waarde op de arbeidsmarkt bepalen en zich oriënteren op vervolgstappen in hun loopbaan en welke scholing daar eventueel bij hoort. Voor allerlei beroepsgroepen is dit zeer relevant omdat taken deels vervangen worden door technologie of het fysiek te zwaar is om het beroep tot aan pensionering uit te oefenen. In het Skillspaspoort wordt een profiel gemaakt waarin kennis en diploma’s, werkervaring, skills en werkstijl zijn opgenomen. Daarnaast geeft het werkgevers een beter inzicht in de match tussen het functieprofiel en het werknemersprofiel. 

Er liep een (eerste) pilot op Schiphol, die we samen met AWVN, LCS en Eelloo hebben opgezet en afgerond. Binnenkort wordt de evaluatie van de pilot met de lessons learned gepresenteerd.

Daarnaast wordt in samenspraak met Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam/Flevoland en ROC Nova gewerkt aan de uitgifte van een Skillspaspoort aan de studenten die hun opleiding met goed gevolg hebben afgerond.

Studenten van enkele opleidingen krijgen zo naast hun diploma een Skillspaspoort.

Ook loopt er een pilot met het Skillspaspoort in opdracht van Bouwend NL, OTIB en Techniek NL. De Hogeschool Arnhem Nijmegen voert de projectleiding van deze pilot. Uniek in deze pilot is het inclusieve ontwerp van het Skillspaspoort voor vaklieden. In gesprekken met vaklieden (betonboorders, installateurs en grondweg en waterbouwers) en hun leidinggevenden is vastgesteld aan welke eisen een digitaal paspoort zou moeten voldoen om überhaupt een kans van slagen te hebben bij vaklieden.

Met diverse partners van de skillscommunity vinden verkennende gesprekken plaats over het inzetten van een Skillspaspoort. Hiermee wordt inhoud gegeven aan een Leven Lang Leren voor de medewerkers binnen deze organisaties en de vervolgstappen op de arbeidsmarkt.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.