30-06-‘22

Skills als brug op de arbeidsmarkt

Door de ongekende krapte op de arbeidsmarkt, komen skills als brug tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt steeds centraler te staan. Intersectorale mobiliteit, loopbaanpaden en scholings- en ontwikkelroutes kunnen effectiever worden ingericht wanneer inzicht is in gevraagde, aanwezige en nog te ontwikkelen skills. Dat maakt matching op basis van skills mogelijk, versterkt duurzame inzetbaarheid en geeft leven lang ontwikkelen een goede basis.  

De afgelopen maand kwam de noodzaak van skills als brug op de arbeidsmarkt op verschillende plekken waar programmadirecteur Artie Ramsodit aanwezig was, aan bod. Artie blikt terug op deze bijeenkomsten. 

Bij de presentatie van het GAK onderzoek ‘Vrij Reizen over de arbeidsmarkt’ op 3 juni kwam treffend in beeld dat een skillspaspoort degene die werkt een springplank geeft. Zo is een quote in het onderzoek “Ik kan eindelijk laten zien wat ik allemaal kan.”   
 
Een kleine week later (8 juni) presenteerde John Herfkens (werkambassadeur bij de provincie Noord-Holland) bij de techniektafel de uitwerking van het manifest Werken en ontwikkelen 2030 en kwam ook het belang van skills ook op tafel in diverse werksessies.  

Tijdens de landelijke SER bijeenkomst 16 juni over de actieagenda Leven Lang ontwikkelen gaf Tuur Elzinga (FNV) in zijn bijdrage aan dat sociale partners een cruciale rol vervullen bij leven lang ontwikkelen. Daarbij gaf hij ook aan dat het echte werk op dat vlak plaatsvindt in de sectoren en de regio’s. Deze constatering onderstreept wat mij betreft dat het verder vormgeven van regionale en sectorale samenwerking van essentieel belang om de skillsgerichte arbeidsmarkt verder vorm te geven. 


Op 28 juni nam ik deel aan het debat over skills als versneller voor de krapte op de arbeidsmarkt. Dit was een onderdeel TNO/CBS  symposium “Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt”. Een mooie stap de skillsgerichte arbeidsmarkt verder vorm te geven is de suggestie van Raymond Puts (AWVN) tijdens dit debat om de doorontwikkeling van de Regionale Mobiliteits teams te benutten als landingsplaats voor een meer skillsgerichte aanpak. Bijvoorbeeld door inzet van het skillspaspoort. Dit sluit ook goed aan bij het voornemen van minister Wiersma tijdens de bijeenkomst om de mogelijkheden van het skillspaspoort beter te benutten. Kortom voor een skillsgerichte arbeidsmarkt zijn er volop aanknopingspunten. De uitdaging is vanuit deze aanknopingspunten samen verder te bouwen in de regio’s en met landelijke ondersteuning voor kennisdeling en versneling. 

Meer weten over skills?
Volg ons via de nieuwsbrief

Meld je aan