in gesprek met Jose Gatsonides

Samenwerking House of Skills en de gemeente en UWV Groningen

Ook de arbeidsmarktregio in Groningen kent verschillende knelpunten, en natuurlijk speelt ook de coronacrisis daarbij een rol. De gemeente Groningen en het UWV Groningen zetten een Belevingscentrum Werk & Inkomen op om dit aan te pakken. Ze werken daarbij samen met House of Skills.

In het Belevingscentrum kunnen werkzoekenden, werkenden en studenten zich oriënteren op werk en participatie. Ook wordt een relatie gelegd met mogelijke toekomstige werkgevers en er wordt een verbinding gelegd met het beroepsonderwijs.

Vertegenwoordigers van het Belevingscentrum zochten in 2020 contact met House of Skills. Dit om te onderzoeken of de door House of Skills ontwikkelde instrumenten en trainingen ook in dit Belevingscentrum gebruikt kunnen worden.Dit resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst voor het geven van skillstrainingen, gebruik van de skillsinstrumenten en consultancy.

In gesprek met José Gatsonides, kwartiermaker van het Belevingscentrum werkzaam bij de gemeente Groningen.

Wat houdt jullie initiatief in?

“Aan het Harm Buiterplein in Groningen wordt een belevingscentrum ontwikkeld waarmee de burger zich beter voor kan bereiden op de eerste en/of volgende stap in zijn of haar loopbaan.  Het concept van het belevingscentrum is uitgewerkt vanuit een samenwerking tussen UWV en gemeente Groningen, en is bedoeld voor de hele arbeidsmarktregio. Het centrum biedt instrumentarium aan voor zowel de burger als de professional van gemeente en UWV, vanuit behoefte gestuurde dienstverlening.”

Waarom is er samenwerking gezocht met House of Skills?

Het centrum is gestoeld op drie pijlers: vaardigheden en talenten, arbeidsmarkt en leren en ontwikkelen. “Voor de pijler vaardigheden en talenten zijn wij in contact gekomen met de House of Skills. We zochten een tool die het talent en de vaardigheden van de bezoeker in kaart kan brengen en waarmee de bezoeker zich kan heroriënteren op zijn/ haar loopbaan. In House of Skills en de online tool De Paskamer vonden wij samen met Economische Zaken van de gemeente Groningen een instrument dat ons daarin ondersteunt. Ook in het verder brengen van skillsbased werven onder regionale werkgevers.” 

Altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je aan