02-07-‘20

Pilot Skillspaspoort op Schiphol – Een eerste pilot met het skillspaspoort

In de pilot skillspaspoort testten werknemers en werkgevers een eerste versie van een skillspaspoort. Hoe ervaren zij een skillspaspoort? Samen met Luchtvaart Community Schiphol en AWVN onderzochten we hoe het skillspaspoort in praktijk werkt en hoe we daarmee transities op de arbeidsmarkt kunnen vereenvoudigen, om zo kansrijke en duurzame loopbaanpaden te creëren. Hoe kan je vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten?  Dat betekent dat het belangrijk is dat het skillspaspoort zowel voor werknemers als voor werkgevers van waarde is.

Een skillspaspoort focust zich met name op skills, wat kán iemand allemaal? In het skillspaspoort wordt een profiel gemaakt waarin je skills staan. Ook je kennis en diploma’s, werkervaring en werkstijl zijn opgenomen.

Een skillspaspoort is één van de innovatieve oplossingen om werkgevers en werknemers te matchen op skills – in plaats van vooral naar diploma’s te kijken. Dit sluit aan bij de hoofdambitie van House of Skills en de skillscommunity om de arbeidsmarkt meer op skills in te richten en de zo te zorgen dat het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kleiner wordt. Het paspoort is een middel om eerder opgedane ervaring vast te leggen én meer zicht te krijgen op de eigen skills. Inzicht in de skills van de werkzoekende maakt aansluiting op de vraagkant -vacatures- makkelijker, en daarmee helpt het skillspaspoort mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Hieronder treft u de resultaten van deze succesvolle samenwerking tussen AWVN, House of Skills en Luchtvaart Community Schiphol aan.

U treft hier een toelichting aan op het verloop van de pilot, de resultaten en interessante bevindingen die we graag met u delen. Tevens vindt u adviezen voor het vervolg. Want we zijn momenteel druk doende om de opschaling van het skillspaspoort op Schiphol vorm te geven. Zeker in deze periode is het belang van matching en intersectorale overstap en leven lang ontwikkelen alleen maar toegenomen.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.