17-04-‘20

Nederland scoort gemiddeld op de European Skills Index

Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (The European Centre for the Development of Vocational Training) heeft een update van de European Skills Index gepubliceerd. Deze index laat zien hoe 31 Europese landen presteren op het gebied van vaardigheden. Dit gebeurt  aan de hand van drie pijlers: de ontwikkeling van vaardigheden door onderwijs en training, de activatie van deze vaardigheden en de aansluiting van vaardigheden op de arbeidsmarkt. Nederland gaat in de index één plaats omhoog naar plaats 17.

Het valt op dat er tussen de scores in de drie pijlers grote verschillen zitten. Nederland scoort goed op de activatie-pijler, met name door goede resultaten in de categorie ‘recent afgestudeerden in dienstverband’. Nederland scoort middelmatig  in de ontwikkelingspijler. Ondanks goede scores voor lezen, wiskunde en wetenschap onder 15-jarigen en hoge scores voor het beroepsonderwijs, halen de zwakke resultaten op het gebied van basisopleiding en gevorderde computervaardigheden onder de werkende bevolking de gemiddelde score omlaag. Tot slot presteert Nederland zwak in de aansluiting van vaardigheden op de arbeidsmarkt (positie 21 van 31). Met name in laagbetaalde banen valt de mismatch in vaardigheden op.

Klik hier voor de publicatie

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

En blijf op de hoogte!