19-01-‘23

Miljoen euro voor maatschappelijke arbeidsmarktinnovatie

Een landelijk samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool, Fontys, Saxion, Windesheim, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, House of Skills en partners uit het werkveld ontvangt een subsidie van één miljoen euro van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor het project Human Capital Innovatie ter versterking van het Maatschappelijk Verdienvermogen. Maatschappelijk Verdienvermogen is het creëren van maatschappelijke impact waarbij de economie wordt versterkt.

House of Skills is (via Jos Sanders , Hogeschool Arnhem Nijmegen) als praktijkpartner betrokken bij dit programma en zal actief betrokken worden bij de projecten en bijeenkomsten die hieruit voortvloeien.

Het programma Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen heeft als doel om informatie over de innovatie van de arbeidsmarkt te genereren en uit te wisselen. Het biedt een loket voor de overdracht van deze kennis naar regionale en landelijke partners.

Lees meer

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills