17-01-‘23

Kennisclip en workshop skillsbased Loopbaanpaden

House of Skills heeft een Kennisclip en een workshop over skillsbased loopbaanpaden ontwikkeld, in samenwerking met ROC van Amsterdam en VTI/Asta. House of Skills beoogt hierbij bestaande inzichten en ervaringen in de praktijk te laten landen, om een versnelling te kunnen geven aan deze praktijk.

 De bijbehorende  workshop is bedoeld voor partijen  en professionals (publiek en privaat) die samen betrokken zijn bij de ontwikkeling van sectorspecifieke loopbaanpaden. In deze ‘ketens’ wordt mogelijk al samengewerkt of men wil dit graag.  

Deelnemende partijen ervaren:

i) het belang van een goed functionerende skillsbased ketenaanpak te laten ervaren. Dit is mogelijk  aan de hand van een simulatie of een spel.  
ii) concreet stappen te laten zetten in de samenwerking, door in te zetten op een sterkere onderlinge verbinding, het formuleren van een gezamenlijke insteek of door samen te onderzoeken hoe barrières weggenomen kunnen worden.

 Optioneel: Naast de kennisclip zijn er op verzoek 2 verdiepende interviews over loopbaanpaden beschikbaar, met Martin de Haan (Techniek en Bouw) en Helena Schuengel (Zorg  en Welzijn). Deze zullen samen met andere toepasselijke informatie in de loop van januari beschikbaar worden gesteld.

Interesse in de workshop? Neem contact op met Erik Essen

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills