In gesprek met bestuurders Noord-Holland over energietransitie en arbeidsmarkt

Afgelopen dinsdag 18 augustus spraken raads- en Statenleden over de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord en Zuid. Na een plenaire start onder leiding van George Parker gingen de aanwezigen virtueel uiteen in deelsessies. Een van de deelsessies betrof de energietransitie en arbeidsmarkt. Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN) en Annelies Spork (programmadirecteur House of Skills) spraken met de bestuurders. Na een rondje ‘meest prangende vragen’ presenteerden Thijs en Annelies hun inzichten en gaven zij antwoord op de vragen. Onder andere werd gevraagd: ‘gaat de energietransitie meer banen opleveren?’, ‘Zijn er voldoende mensen om het werk te doen?’ en ‘Hoe kan het onderwijs zich aanpassen aan de vraag die ontstaat?’.

Uit onderzoek van SEO blijkt dat er netto maar beperkt extra banen worden gerealiseerd. Er komen nu veel mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt, maar die hebben niet de juiste skills voor de openstaande vacatures. Het devies is dus: om- en bijscholing. House of Skills zet hier fors op in. Maar er is veel meer nodig. Gemeenten moeten bereid zijn de handen ineen te slaan, om zo schaal te creëren en van elkaar leren. En het vraagt om domein overstijgende samenwerking, op sociaal en economisch vlak, met ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid.

Maar overheden zijn natuurlijk niet alleen aan zet. Ook het bedrijfsleven, bewoners en het onderwijs nemen initiatieven om bij te dragen aan de energietransitie. Dat vraagt om overheden die de randvoorwaarden creëren en faciliteren. Een mooi voorbeeld hiervan is de verduurzaming van meerdere bedrijventerreinen in de IJmond door Greenbiz. Daar is men aan de slag gegaan en al werkenderwijs wordt ontdekt wat werkt en wat niet. Een iteratieve aanpak.

De energietransitie is daarmee een transitie op meerdere terreinen, zowel wat betreft de inhoud als het proces.

Nieuws van House of Skills volgen?
Lees onze nieuwsbrief

Meld je hieronder aan: