House of Skills half jaar programma onder de Amsterdam Economic Board, de stand van zaken

Het kan en zal niemand zijn ontgaan, vanaf 1 april jl. maakt House of Skills als programma onderdeel uit van de Amsterdam Economic Board. Na ruim een half jaar is het tijd om met Nina Tellegen, algemeen directeur Amsterdam Economic Board, en Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills, terug te blikken en vooruit te kijken.

Annelies Spork en Nina Tellegen

Waarom is House of Skills als programma onderdeel van de Board geworden en wat zijn de uitdagingen?

Nina: “Beide organisaties zijn publiek- private samenwerkingsverbanden met voor een deel dezelfde partners. Het is daarom efficiënter, effectiever en economischer om ėėn organisatie te vormen. Daarnaast is er een belangrijke inhoudelijke afweging. Alles wat wij doen als Board doen we voor de slimme, groene, gezonde toekomst van de Metropoolregio Amsterdam: een CO2-neutrale, circulaire regio waarin we langer en gezonder leven en een betrouwbare, duurzame digitale samenleving waarin we ieders talent, en daar zit de cruciale koppeling met House of Skills, tot ontplooiing laten komen.”

Annelies vult aan: “Om dat allemaal te realiseren is nu en in de toekomst het talent van heel veel mensen nodig. Dat lukt onvoldoende zoals de huidige onderwijs- en arbeidsmarkt is ingericht. De opgave is een wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en werkgevers moeten meer aandacht hebben voor de skills en talenten die iemand heeft, en sèc diploma’s. De beroepsbevolking moet inzicht krijgen in hun skills en weten welke opleiding en werk daarbij past.”

Hoe verliep het inpassen van House of Skills in de Board-organisatie?

Nina: “Qua werkwijze en aanpak hebben we verrassend veel overeenkomsten vastgesteld en dat helpt. Het integreren van twee organisaties is in normale omstandigheden al lastig. Corona helpt daar niet bij. We leren elkaar vooral online kennen en dat werkt toch heel anders dan live op kantoor bij het koffiezetapparaat. Op het gebied van integratie moeten dus nog wel wat stappen worden gezet. De komende periode organiseren we ‘onverwachte’ ontmoetingen om elkaar beter te leren kennen. De maand december is daar heel geschikt voor.

Het is mooi en goed te zien dat House of Skills tijdens overleggen met de leden en partners van de Amsterdam Economic Board op de agenda staat. En dat daardoor bij verschillende programma’s inhoudelijke koppelingen en samenwerking groeit. Het is mijn streven omdat de komende periode verdere te versterken.”

“Een betrouwbare, duurzame digitale samenleving waarin we ieders talent, en daar zit de cruciale koppeling met House of Skills, tot ontplooiing laten komen.”

Nina Tellegen

Annelies gaat volgend jaar met pensioen en stopt daarom per 1 december als programmadirecteur van House of Skills. Artie Ramsodit volgt haar op. Wat willen jullie Artie meegeven?

Nina: “Ik wens Artie plezier en wijsheid. House of Skills is een prachtig programma. Ik wens haar ook geduld. Dat heb je nodig om in dit complexe speelveld structurele veranderingen in gang te zetten.”

Annelies: “House of Skills is een betekenisvol programma. Het draagt bij aan de ontwikkeling van talent, sleutelen aan bestaande structuren en gevestigde belangen. Dat roept soms weerstand op. Zoals Nina zegt, heb geduld. Ik zou ook zeggen neem de tijd. Is het niet rechtsom, dan linksom, soms een stapje terug. En af en toe omkijken of iedereen je nog volgt”.

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief

Meld je hier aan!