House of Hospitality werkt aan onorthodoxe maatregelen om de branche te ondersteunen

De hospitality branche wordt ongekend hard geraakt door de coronacrisis. Welke gevolgen heeft dat gehad voor zowel het publiek-private samenwerkingsverband House of Hospitality, als voor de gehele branche in de Metropoolregio Amsterdam? En welke gevolgen gaat het nog hebben? John Flierman, programmadirecteur van House of Hospitality vertelt.

‘House of Hospitality is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarin bedrijven, opleiders en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam werken aan de ontwikkeling van een modern hospitality-ecosysteem rond werken, leren, onderwijs, innoveren en onderzoeken.

COVID-19 en de daarop volgende economische crisis in de brede cross-sectorale hospitality (toerisme, horeca, congressen, evenementen, reizen en cultuur) raken ook de activiteiten van House of Hospitality en bepalen mede de strategische koers voor de komende jaren. Het maakt een netwerk van samenwerking nog belangrijker.’

Economische- en sociaal maatschappelijke impact

‘Hoewel de NOW I, II en (nu) III regelingen gedeeltelijk helpen de huidige crisis in de hospitality te dempen, wordt duidelijk dat de arbeidsmarkt behoorlijk gaat veranderen: reorganisaties, ontslagrondes, omscholing en meer. Ook het beroepsonderwijs (met name het mbo) wordt (in)direct hard geraakt door de crisis. De mogelijkheden voor opleiders om studenten in de regio te voorzien van relevante praktijkervaring (zoals stages, hybride leren en praktijkopdrachten) komen meer en meer in de knel. Voor de Metropoolregio Amsterdam hebben we het dan al snel over ruim 4.000 mbo studenten, die in meer of mindere mate de effecten ondervinden’, aldus Flierman.

Hybride leren en werken als oplossing?

Voor de hybride mbo opleidingen van House of Hospitality (via partner ROC van Amsterdam) stond de eerste fase vooral in het teken van damage control. Met de bedrijfspartners zijn gesprekken gevoerd over de effecten van COVID-19 en de landelijke maatregelen, om samen oplossingen te vinden voor de vraagstukken. Het is grotendeels gelukt om alle studenten uit de hybride opleidingen deze deels online en deels in de omgevingen te kunnen laten vervolgen. Een voordeel van het hybride leren en werken is dat er vanuit gezamenlijke belangen wordt samengewerkt. Je kunt elkaar, bedrijf en opleider dus helpen. Publiek-privaat samenwerken in goede en in minder goede tijden.

Huidige maatregelen ook maatschappelijke impact

De huidige tweede (gedeeltelijke) lockdown heeft opnieuw een forse impact. In de volle breedte worden nu de mbo- en hbo studenten in de Metropoolregio Amsterdam geconfronteerd met de gevolgen. Leerbanen (bbl) en stages worden afgebroken. Het tijdelijk ontbreken van stageplaatsen raakt momenteel meer dan 800 studenten in hun hospitality opleidingen binnen ROC van Amsterdam en  Flevoland. Dit aantal zal oplopen tot ruim 1400 studenten in februari 2021. De maatschappelijke impact is fors, want beroepspraktijkvorming is cruciaal binnen een beroepsopleiding. Als dat deel wegvalt, zoals nu het geval is, lopen studenten het grote risico dat zij hun opleiding niet binnen de gestelde tijd kunnen behalen. Met alle gevolgen van dien.

Onorthodoxe maatregelen

Flierman: ‘Vanuit House of Hospitality wordt daarom gewerkt aan meer onorthodoxe maatregelen om zowel de bedrijven als de opleiders (lees: studenten) te ondersteunen. De vorming van een Taskforce Hospitality met daarin opleiders, bedrijven, brancheorganisaties en gemeente is in gang gezet. Met onze partners verkennen we de mogelijkheden om leegstaande hotels tijdelijk in te zetten als praktijkomgevingen voor studenten, met ondersteuning van extra investeringen. Ook worden mogelijkheden bekeken om per februari 2021 extra zorgmodulen te koppelen aan hospitality onderwijs. Professionals uit de sector worden nog nauwer betrokken bij de opleidingen om hun (vak)expertise in te zetten bij (online) webinars, assessments en (online) begeleiding van studenten. Deze tijd vraagt om creativiteit in denken en handelen met onorthodoxe maatregelen.

En er is samenwerking met House of Skills om (bijna) afgestudeerden te helpen met extra modulen voor werk in andere sectoren.’

Toekomstperspectieven 2020-2025

De lange termijn scenario’s richting 2022-2023 bieden de hospitality sector in de Metropoolregio Amsterdam hoopgevende beelden. In combinatie met een meer duurzame toeristische ontwikkeling van stad en regio zal de sector fasen van groei door gaan maken.

Vertrouwen dat de branche zich zal herstellen

Flierman: ‘De hospitality sector heeft het nu zwaar, maar heeft in het verleden tijdens andere crises altijd laten zien veerkrachtig te zijn. Het ligt ook in de lijn der verwachting dat de sector zich stapsgewijs zal herstellen in de komende 2 jaar. Omdat in deze people’s business hospitality en gastvrijheid sleutels zijn tot succes is ook de verwachting dat de vraag naar goed geschoold talent weer snel zal toenemen.’

Meer weten?

Neem dan contact op met John Flierman, programmadirecteur House of Hospitality

T. 06 51298336

M. j.flierman@rocva.nl of info@houseofhospitality.amsterdam

WW: www.houseofhospitality.amsterdam

Meer weten over House of Skills?
Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills