01-10-‘20

Hogeschool Arnhem Nijmegen University of Applied Sciences ontwikkelt met House of Skills het digitale Skillspaspoort voor Vakmensen

Jos Sanders is lector ‘Leren tijdens de Beroepsloopbaan,’ onderdeel van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren. Hij vertelt waarom Hogeschool Arnhem Nijmegen University of Applied Sciences is betrokken bij House of Skills.

“Hogeschool Arnhem Nijmegen University of Applied Sciences (HAN UAS) is in eerste instantie betrokken geraakt bij House of Skills omdat er ook in de regio Arnhem en Nijmegen heel veel interesse is voor een meer op skills gebaseerde arbeidsmarkt. Inmiddels is, mede in overleg met HAN UAS, door de gemeenten Nijmegen en Arnhem een kwartiermaker aangesteld om in de regio te verkennen of, hoe, en met wie deze ontwikkeling gestart kan worden. 

House of Skills Metropoolregio Amsterdam is daarbij een belangrijke bron van inspiratie en tooling. De Krachtmeting is een instrument dat de kracht van een leer-en werkomgeving meet, en daarin ook vorderingen monitort. HAN UAS doet al vele jaren onderzoek naar de ontwerpprincipes voor werkplek-leren en bijvoorbeeld hybride leeromgevingen. Binnen House of Skills zet HAN UAS dat onderzoek voort. Het derde project waarbij HAN UAS nauw betrokken is, is het project Digitaal Skillspaspoort voor Vakmensen (DPV). HAN UAS ontwikkelt in opdracht van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en WijTechniek samen met Volandis, TNO en Paragin, een prototype voor dat Skillspaspoort. House of Skills Metropoolregio Amsterdam heeft dat project omarmd als één van de drie pilots met Skillspaspoorten. De andere twee zijn met werkgeversvereniging AWVN op Schiphol en met de Hogeschool van Amsterdam.”

Wat brengen de partners in?

“Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Wij Techniek hebben de HAN UAS, Volandis, TNO en Paragin de opdracht gegeven en de middelen verschaft om een prototype voor het Digitale Skillspaspoort voor Vakmensen te ontwikkelen. Alle partners, inclusief Paragin, brengen daarnaast hun eigen tijd, kennis, expertise en netwerk in om het paspoort in en met de praktijk te ontwikkelen, te testen en op te schalen.”

Wat zijn de verschillen met het skillspaspoort dat House of Skills Metropoolregio Amsterdam momenteel met o.a. werkgeversvereniging AWVN op Schiphol aan het ontwikkelen is?

“Het belangrijkste kenmerk van het Digitale Skillspaspoort voor Vakmensen is dat het mét vakmensen zelf is ontwikkeld én dat het automatisch wordt gevuld met diploma’s en certificaten. Het Skillspaspoort is bijvoorbeeld verbonden aan het Centraal Register Techniek. Dat register ontsluit voor alle technici een aantal belangrijke diploma’s waarmee gebruikers hun skills kunnen aantonen. Diploma’s en certificaten zijn de ‘hardste’ bewijzen voor skills. Het Skillspaspoort wordt vervolgens automatisch verrijkt met semi-harde skills bewijzen. Die halen we uit werkbriefjes en urenbriefjes die vakmensen zelf sowieso al aanleveren bij hun leidinggevende of werkgever. Ze vullen voor hun werkgever in wat ze op een dag of in een week hebben gedaan. Die activiteiten worden gekoppeld aan skills. Wanneer werknemers vaker bepaalde werkzaamheden verrichten, nemen hun skills op die activiteiten ook automatisch toe. Het mooie hiervan is dat het niet uitmaakt hoe actief een werknemer gebruik maakt van het Digitale Skillspaspoort voor Vakmensen …. dat blijft hoe dan ook actueel, óók als een werknemer er niets mee doet.”

Wat is de verdere planning?

“Eind november hebben we een prototype gereed. Daarin kan een werknemer zijn/haar actuele skillset zien én de ontwikkeling in die skillset. In 2021 volgt een fase van proof of concept. We gaan, met financiële steun van de Goldschmeding Foundation, in het kader van het platform 50+, in elk geval met 25 werknemers van 50 jaar of ouder (in een fysiek zwaar beroep) experimenteren met dit digitale paspoort. Daarnaast willen we het paspoort in 2021 testen bij nog eens 100 werknemers in 10 bedrijven. Het doel is om te onderzoeken of, en in hoeverre, het gebruik van het Digitale Skillspaspoort voor Vakmensen inzicht geeft in de actuele skillsset, de ontwikkeling van deze skillset, én of dat er toe bijdraagt dat vakmensen meer, andere en/of betere keuzes maken in hun verdere ontwikkeling.”

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Jos Sanders via:

Jos.Sanders@han.nl 

06-50524618

Meer weten over House of Skills?
Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills