Hoe skillsbased denken bedrijven kan helpen het hoofd boven water te houden: House of Skills op de AmCham webinar

Op maandag 26 oktober vond de webinar “Succes door veerkracht en aanpassingsvermogen: de menselijke aspecten van het nieuwe normaal” plaats. AmCham the Netherlands, een belangenvereniging vanuit de American Chamber of Commerce voor Nederlands-Amerikaanse zakelijke samenwerking in Nederland, organiseerde deze webinar vanuit hun People Platform. Dit platform richt zich op het versterken van human capital: de manier waarop iemands vaardigheden, kennis en ervaringen van waarde kunnen zijn voor een organisatie of bedrijf. Namens House of Skills mocht Dr. Julie Ferguson van de Hogeschool van Amsterdam een presentatie geven.

Onder de sprekers bevond zich ook Cokky Hilhorst van Nyenrode Business University, die sprak over het versnellende effect van de coronapandemie op digitalisatie. Anna Koivuniemi van McKinsey & Company vroeg zich in haar presentatie af wat uitblinkende bedrijven – outperformers – op dit moment anders doen om uit de crisis te groeien.

In haar presentatie, getiteld “House of Skills: Het versterken van veerkracht en aanpassingsvermogen door een skillsbased arbeidsmarkt”, inventariseerde Julie de verwachtingen van haar toehoorders over de komende zes maanden. Verwachtten ze groei, krimp, of stabiliteit wat betreft hun personeelsbestand? De antwoorden waren wisselend. En hoe denken ze in geval van groei genoeg professionals met de juiste skills aan boord te krijgen? Dat werd veelal gezien als een uitdaging.

Op de vraag hoe -in het geval van krimp- vertrekkend personeel aan nieuw werk zou komen, gaven de aanwezigen aan dat ook dit een moeilijk vraagstuk was en dat dit waarschijnlijk vooral buiten de sector zou gebeuren. Met laatste illustreerde Julie de skills mismatch en hoe belangrijk intersectorale mobiliteit is voor innovatie van de arbeidsmarkt en om de human capital agenda van de Metropoolregio Amsterdam te realiseren.

Julie liet zien hoe de coronacrisis het belang van een skillsorientatie en intersectorale mobiliteit nog verder heeft vergroot, met als voorbeeld het Transferpunt Zorg en Welzijn. Dit project laat zien hoe House of Skills ketensamenwerking en skillsinstrumenten inzet om intersectorale mobiliteit concreet vorm te geven. Dit resoneerde met de presentatie van Cokky, omdat nogmaals het belang van digitale middelen in het bouwen van een skills fundament werd onderstreept. Ook het pas gepubliceerde WEF-rapport over de toekomst van banen werd besproken, waarin wederom een grote rol is weggelegd voor skillsoriëntatie.

Tot slot riep Julie de leden van AmCham op het skillsdenken toe te passen in hun eigen HR strategie, om – verwijzend naar de presentatie van Anna – zich zo ook als outperformer in de crisis te kunnen positioneren. Deelnemers werden uitgenodigd zich aan te sluiten bij de skillsgerichte innovatiecommunity van House of Skills.

Meer weten over House of Skills?
Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills