15-12-‘22

Het loopbaanpad Techniek en Bouw in 2022

Het afgelopen jaar is er vanuit het loopbaanpad Techniek en Bouw hard gewerkt aan het versnellen van de skillsgerichte aanpak in de techniek en bouw.

In 2022 is House of Skills aan de slag gegaan met 5 vooroplopende technische bedrijven om op een skillsgerichte manier in-en doorstroom in de techniek en bouw te bevorderen. Hiervoor hebben verschillende werksessies plaatsgevonden. Zo is met Van Dorp Amsterdam, Bouwmensen Amsterdam en IJbouw B.V. gekeken naar skillsgerichte functieprofielen. Welke skills zijn nu echt noodzakelijk voor een functie en welke skills en kennis kunnen we als bedrijf de kandidaat bijbrengen? In skillsinstrument De Paskamer  is zo een aantal skillsgerichte functieprofielen opgesteld. 

Ook is vanuit de Arbeidsmarkt Samenwerking Techniek Amsterdam (ASTA) bijgedragen aan de Baan met toekomst campagne van de gemeente Amsterdam. Tijdens deze campagne zijn werkzoekende Amsterdammers geïnspireerd voor een baan in de bouw of techniek. De kandidaten kunnen zich oriënteren op de oriëntatiedag of meelopen met een opleidingsbedrijf. Als dat bevalt, kunnen ze een kort omscholingstraject volgen.

Tot slot is er het afgelopen jaar veel kennis gedeeld in de vorm van webinars en whitepapers. Hierin deelden we de inzichten die zijn opgedaan tijdens het monitoren van skillsgerichte initiatieven in de techniek en bouw. Om de skillsgerichte aanpak in de techniek en bouw te versnellen is het belangrijk om technische werkgevers aan te haken. Technische bedrijven zijn key in de skillsrevolutie; het zijn immers de bedrijven waar zij-instromers met nuttige skills komen te werken! Echter, betekent het aan de slag gaan met de skillsbenadering en zij-instromer nogal wat voor technische werkgevers. Vandaar dat de meest recente whitepaper in gaat op de vraag: Wat betekent zij-instroom voor bedrijven in de techniek & bouw?

Kortom, er zijn veel mooie stappen gezet!

Heb je vragen over het loopbaanpad Techniek en Bouw? Neem dan contact op met Ronald Koen.

Meer weten?
Volg ons via de nieuwsbrief

Meld je aan