18-12-‘20

Het bevorderen van leren in systeeminnovatie: bouwstenen voor een lerende innovatie community

Marieke Veltman, Sarike Verbiest, Anneke Goudswaard, Wander Meulemans, en Hafid Ballafkih schreven over het bevorderen van het leerproces in een systeeminnovatieproces. Hiervoor gebruikten ze House of Skills als casus. “De uitdaging waar de vervolgorganisatie van HoS voor staat is om het skills-based instrumentarium en gedachtegoed in bestaande systemen in te bedden en een grotere groep mensen actief mee te nemen. Het gaat hierbij om het verbinden van van de wereld binnen de innovatiepraktijk – kernpartners en initiatiefnemers van een innovatie – met de wereld daarbuiten: de praktijk waar het uiteindelijk moet landen.”


Meer weten over House of Skills?
Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills