Amsterdams Taalakkoord: Investeren in basisvaardigheden

Mark Schol startte in mei van dit jaar als projectleider van het Amsterdams Taalakkoord. Het Amsterdams Taalakkoord is een samenwerking van de afdeling Volwasseneneducatie van de gemeente Amsterdam, House of Skills en ruim 60 werkgevers uit de regio Amsterdam. Doel is om laaggeletterdheid aan te pakken en te investeren in de basisvaardigheden van medewerkers: taal, digitale geletterdheid en rekenen.

Het Taalakkoord is in 2017 gestart omdat bijna 1 op de 6 Amsterdammers laaggeletterd is. Werkgevers spelen een belangrijke rol om deze groep te bereiken. Zo blijkt uit onderzoek dat taalscholing via het werk laagdrempeliger en effectiever is. Het verbeteren van de basisvaardigheden van medewerkers leidt namelijk tot betere werkprestaties, bredere inzetbaarheid en vermindering van risico’s op fouten op de werkvloer.

Het Taalakkoord werkt aan bewustwording, scholing en communicatie. Ook delen de partners in het netwerk kennis en werken ze samen aan onderwerpen die extra inspanningen vergen.

In de praktijk blijkt dat onvoldoende beheersing van de basisvaardigheden (taal, digitaal en rekenen) het moeilijker maakt voor medewerkers om over te stappen naar een sector waar nog wel vraag is naar arbeid, zoals de zorg of de techniek. Daarom wil het Taalakkoord samen met werkgevers in zowel sectoren waar sprake is van een grote uitstroom, als in sectoren waar veel vraag is naar arbeid, kijken hoe ze passende leertrajecten kunnen opzetten om de basisvaardigheden van medewerkers te verbeteren.

Wil je graag meer weten over het Amsterdams Taalakkoord? Kijk dan op de website, of neem contact op met projectleider Mark Schol (06-30376511 / taalakkoord@amsterdam.nl)  

Meer weten over House of Skills?
Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills