425 dagen: Het Transferpunt Zorg en Welzijn

15 december, 273 dagen duurde de formatie en de volgende zinnen staan in het coalitieakkoord. 

We breiden de arbeidsmarktinfrastructuur uit om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren. Onderdeel hiervan zijn instrumenten voor om- en bijscholing die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen.  

We versterken de roc’s als regionale opleidingscentra waarin ook volwassenen een leven lang leren. 

15 december, 425 dagen na de lancering van Transferpunt Zorg en Welzijn. Ook het Transferpunt hebben een bewogen jaar achter de rug. Transferpunt Zorg en Welzijn werd tijdens de  coronacrisis opgericht om de overstap voor de getroffenen van de crisis naar de sector zorg en welzijn toegankelijker en overzichtelijker te maken. Maar ook om mensen inzicht te geven in hun eigen skillskapitaal.  

Voor de ene persoon is de weg naar de bestemming korter dan voor een ander en soms moet iemand nog worden bijgeschoold of worden omgeschoold. Maar hoe maak je de verworven skills inzichtelijk en welke skills zijn relevant voor een ander beroep of een andere functie? Je kunt skills inzichtelijk maken door het bouwen van een loopbaanpad, en die van ons noemen we Transferpunt Zorg en Welzijn. Met ons Transferpunt willen we mensen faciliteren bij het overbruggen van de skills gap en hen zo helpen een overstap te maken naar de sector. Het Transferpunt moest zowel kandidaten faciliteren in de skills gap als werkgevers voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt. Bij aanvang dachten we het Transferpunt in te zetten als een bemiddelingsinstrument. Het pakte echter anders uit. 

Meer dan 1000 mensen maakten gebruik van het Transferpunt, 460 loopbaanadvies gesprekken zijn gevoerd. Merendeel van de gebruikers zijn hoger opgeleid en rond de 40. Kennis maken met de sector en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, betekent nog niet dat iemand over wil stappen naar de sector.   

Het Transferpunt gaf ons inzicht in de verschillende loopbaanpaden van overstappers. Waar een loopbaanpad voor een deelnemer een recht en kort pad is, lijkt het meer op een metrolijn voor een ander.  

Maar het was niet alleen een zoektocht voor deelnemers naar de juiste bestemming, maar ook voor House of Skills. De vraag; wat is de meerwaarde van het Transferpunt en wat maakt ons onderscheidend, werd telkens gesteld.  

Uit alle gesprekken met deelnemers werd duidelijk dat de meeste deelnemers niet direct bemiddelbaar zijn, omdat de sector niet alleen te groot en te complex is, maar ook omdat deelnemers niet meteen inzetbaar zijn, omdat ze nog onbevoegd en onbekwaam zijn. Wegens corona waren meeloopdagen en snuffelen in de zorg ook niet altijd realiseerbaar.  

Maar het Transferpunt bleek een uitstekende gids te zijn. De gids die deelnemers inzicht geeft in hun skills, de skills die nodig zijn voor de sector en de verschillende branches. Maar als Transferpunt zijn we ook de gids voor werkgevers, de aanjager om knelpunten op het loopbaanpad te agenderen om samen met de partners tot gepaste oplossingen te komen, waaronder het oriëntatieprogramma en het ontwikkelen van een versnelde SKJ van de Hogeschool van Amsterdam.  

Als gids zijn we afgelopen jaar een unieke samenwerking aangegaan met zowel de hbo als mbo opleiders; Roc van Amsterdam/Flevoland, Hogeschool van Amsterdam, Inholland Academy en Nova College waarbij wij samen een kompas ontwikkeld hebben voor zij instromers. Ons kompas is een oriëntatieprogramma waarbij wij zij instromers inzicht geven in de vier assen van een kompas: zorg, welzijn, hbo en mbo. (afbeelding) Vanuit dit programma ontdekken deelnemers welke richting en welke vervolgopleiding beter bij hen passen om te komen tot duurzaam instroom voor de sector.  

In september (een jaar na de lancering van het Transferpunt) startte de eerste groep met het Orientatieprogramma. Inmiddels volgen drie groepen het programma, worden meet & greets georganiseerd met werkgevers, sluiten meer regionale werkgevers aan en kunnen we in 2022 meer deelnemers en werkgevers bedienen.  

Het oriëntatieprogramma is gehuisvest in het oude Slotervaartziekenhuis, in het Health Experience Center (HECS) van het Roc van Amsterdam/Flevoland. Deelnemers kunnen naast theorielessen ook middels simulatie en zorgtechnologie de praktijk van de sector ervaren.  

Met het inrichten van HECS wil het Roc van Amsterdam/Flevoland ook haar rol pakken als regionaal opleidingscentrum om een structurele bijdrage te leveren aan de tekorten in de sector. De ambitie voor HECS wordt ook gedragen door de gemeente Amsterdam en de Sigra. Een fysieke plek waar werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden, waar innovatie plaatsvindt in zorgtechnologie, simulatieleren (als oplossing voor een gebrek aan stageplekken) anders, flexibel en modulair opleiden. Waar iedereen van en met elkaar kan leren.  

Een huwelijk tussen het Transferpunt en opleiders is een natuurlijk huwelijk omdat het arbeidsmarktvraagstuk voor de sector zorg en welzijn ook inherent een opleidingsvraagstuk is.  

Maar we hebben afgelopen jaar een aantal doelen niet kunnen bereiken, was het niet voor onze andere partners, de Sigra, het Regionaal Mobiliteitsteam en de Gemeente Amsterdam.  

We hebben 273 dagen moeten wachten om in het coalitieakkoord te moeten lezen dat deze coalitie ook het belang ziet om mensen te ondersteunen en te stimuleren om zich bij of om te scholen naar een andere sector. Het benoemen en versterken van de roc’s als regionale opleidingscentra voor volwassenen onderschrijft de visie op het belang van praktijkonderwijs als integraal onderdeel van alle transities (digitaal, energie en zorg) die op ons afkomen.  

De zorg gaat altijd om relatie, je gaat een relatie aan met een patiënt, een cliënt of bewoner, een arts, je collega of familielid. Dit vraagt om mensgerichte skills. 

Het bouwen en onderhouden van het Transferpunt gaat ook om relatie, afgelopen jaar liet ziet dat alles wat we bereikt hebben niet mogelijk was geweest zonder onze partners, teamleden en vrienden. Wij bouwen graag in 2022 verder.  

Vragen over het Transferpunt of het orientatieprogramma? Neem contact op met projectleider Helena Schuengel: h.schuengel@houseofskillsmra.nl.

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills