29-06-‘22

Werkbezoek Vereniging Hogescholen

Op 31 mei organiseerde House of Skills een werkbezoek voor de Vereniging van Hogescholen, Universiteiten van Nederland, Ministerie OCW en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 

Alex Straathof, lector Management van Cultuurverandering van partner Hogeschool van Amsterdam, gaf een presentatie over de positie van House of Skills binnen de Metropoolregio Amsterdam. 

Joost van Genabeek, Senior research scientist work & health Behavioural and Societal Sciences van House of Skills partner TNO gaf een presentatie over de ontwikkeling van het Skillspaspoort. 

Helena Schuengel, projectleider Transferpunt Zorg en Welzijn deelde haar ervaringen rond het opzetten van het Transferpunt en wat haar ervaringen zijn om partners daarin mee te nemen. 

Jopie Nooren, voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en House of Skills in haar portefeuille heeft binnen de Agendacommissie van de Amsterdam Economic Board, sloot de presentatieronde af met een uiteenzetting waarom House of Skills belangrijk is voor de Hogeschool. 

Na afloop is verkend of er onder de aanwezigen belangstelling bestaat deel te nemen aan de Begeleidingsgroep van het Skillspaspoort en na te gaan of de Metropoolregio Amsterdam de landelijke proeftuin voor onderwijs- arbeidsmarkttransitie kan worden. Binnenkort zal duidelijk worden of en hoe dat vorm gaat krijgen. 

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je hier aan