Week van Lezen en Schrijven

Van 6 september tot en met 12 september is het de Week van Lezen en Schrijven. Deze week wordt door het hele land gebruikt om extra aandacht te vragen voor zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die laaggeletterd zijn. Zij hebben vaak onvoldoende basisvaardigheden (taal- en digitale vaardigheden) om volledig mee te doen. In eerste instantie denken we bij taalachterstanden vaak aan nieuwkomers, maar het grootste deel van deze groep is in Nederland geboren. House of Skills is als partner betrokken bij het Amsterdams Taalakkoord. Dit is een samenwerking van de gemeente Amsterdam met 65 werkgevers en maatschappelijke organisaties om laaggeletterdheid aan te pakken. Voor House of Skills is het belangrijk dat de instrumenten die worden ingezet voor iedereen toegankelijk zijn.

Daarom is bijvoorbeeld voor De Paskamer een speciale versie gemaakt met een eenvoudiger taalniveau. Tegelijkertijd zien we in de pilots en trajecten dat onvoldoende basisvaardigheden voor veel mensen een drempel vormen om een stap te zetten in hun loopbaan. Daarom gaan we de komende periode instrumenten aan het aanbod van House of Skills toevoegen speciaal gericht op basisvaardigheden.     

In de Week van Lezen en Schrijven worden door het hele land activiteiten gehouden die aandacht vragen voor het thema laaggeletterdheid. Een voorbeeld hiervan zijn de online kennissessies van Stichting Lezen en Schrijven die in deze week worden gehouden. Verder organiseert netwerkorganisatie Leef en Leer op donderdag 9 september de jaarlijkse Leef en leer!-conferentie met als thema “De toekomst van leven en leren”. Vanuit het Amsterdams Taalakkoord wordt in deze week een digitaal magazine uitgebracht over het Amsterdams Taalakkoord met specifieke aandacht voor Taal op de Werkvloer. Taal op de Werkvloer is een door de gemeente gesubsidieerd taalscholingstraject dat op de werkvloer wordt gegeven en zich richt op het verwerven van vaktaal. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.amsterdam.nl/taalakkoord of mail naar taalakkoord@amsterdam.nl.

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills