Webinar Nieuwe wijn in nieuwe zakken; op naar een skillsgerichte arbeidsmarkt

Op woensdag 6 oktober verzorgden Jouke Post en Hilde Stringa namens James/CNV, Saxion en House of Skills een webinar voor Noloc professionals. Er waren zo’n 360 aanmeldingen van loopbaan- en jobcoaches voor het webinar. 

Naar een skillsgerichte arbeidsmarkt
De ontwikkeling naar een skillsgerichte arbeidsmarkt is ingezet naar aanleiding van meerdere veranderingen. Nieuwe, datagedreven (matchings)instrumenten, de flexibilisering van de onderwijs- en arbeidsmarkt en de beleidsmatige en politieke nadruk op versnelde in- door -en uitstroom van werkenden, werkzoekenden en studenten. Door meer skillsgericht te denken en te handelen kunnen transities en loopbaanpaden meer effectief en inclusief worden ingericht. Loopbaanadviseurs en jobcoaches spelen een cruciale rol in het ondersteunen van mensen in deze transitieprocessen.

Tijdens de webinar kwamen achtergronden van de skillsgerichte onderwijs- en arbeidsmarkt aan bod. Daarnaast werd besproken wat deze ontwikkeling betekent voor de beroepspraktijk en professionaliteit van loopbaancoaches.

Relevantie voor loopbaanprofessionals en jobcoaches
Voor loopbaanadviseurs en jobcoaches is het thema relevant op zowel het niveau van de achtergronden van deze ontwikkelingen, als op het niveau van de concrete toepassing in loopbaanbegeleiding en re-integratie, onder andere op het niveau van methoden en instrumenten. 

Er kwam veel respons uit de (deels digitale) zaal, met vragen als: 

“Kan het betekenen dat er mede hierdoor bepaalde beroepen vervallen, dat in plaats daarvan iemand gevraagd wordt op grond van skills?”

“Is De Paskamer ook te gebruiken buiten de metropool Amsterdam?”, 

“in re-integratietrajecten worden door arbeidsdeskundigen meestal functies geduid (naast onze eigen ideeën); betekent dit een verrijking van mogelijkheden voor de client qua zoekrichting”,

“House of skills werkt samen met ROC’s. Werken die dan ook modulair? Of meer hybride?” en

“Lijkt deels ook op een EVC traject, toch!?”

Mocht u ook vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met Jouke Post via j.post@Saxion.nl of Hilde Stringa via h.stringa@jamesloopbaan.nl

Meer weten over House of Skills
Volg ons via de nieuwsbrief

Meld je hier aan!