Voortgangsrapportage House of Skills najaar 2019

House of Skills is een omvangrijk publiek-privaat samenwerkingsprogramma gericht op het omvormen van de huidige regionale arbeidsmarkt naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Het doel is om de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod te overbruggen, een leven lang ontwikkelen voor de gehele beroepsbevolking te faciliteren en duurzame inzetbaarheid centraal te stellen.

Deze transitie gaat niet zonder slag of stoot. Het vraagt om geduld en volharding. De fundamenten van de onderwijs- en arbeidsmarkt worden van onderaf hervormd. Een ambitie en beweging die echter breed wordt gedragen, zoals ook blijkt uit recente publicaties van toonaangevende instituten als de SER, OECD en Raad van State.

Met de ondertekening van het Regionaal Skillsakkoord in december 2018, is het aantal partners fors uitgebreid. In deze voortgangsrapportage rapporteert House of Skills over de recente ontwikkelingen, de behaalde successen en de onderdelen die nog minder goed gaan.

In september 2020 loopt de financiering van het huidige programma van House of Skills af. De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt momenteel de propositie van House of Skills na 2020 en het bijbehorende businessmodel. Op basis daarvan voert House of Skills verkennende gesprekken met de partners. De inzet van House of Skills is om met de relevante partners dit samenwerkingsverband door te ontwikkelen naar een House of Skills 2.0 voor de banen van de toekomst.

Wij wensen u veel leesplezier.

Jan Nico Appelman, Gedeputeerde provincie Flevoland, voorzitter bestuurlijke kopgroep House of Skills

Simone Kukenheim, wethouder Beroepsonderwijs en Toeleiding Arbeidsmarkt gemeente Amsterdam en lid voorzitter bestuurlijke kopgroep House of Skills

Klik hier om de rapportage te downloaden

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.