Toename extra premie loon op analytische skills in periode van 16 jaar

(“The Changing Demand for Skills in the Netherlands”)

Dit artikel onderzoekt de beloningsrendementen van analytische- en interpersoonlijke skills over een periode van 16 jaar (2001-2016). Er is een toename in de beloning voor analytische skills van 9.4 procent in 2001 naar 16% in 2016. Uit statistische gegevens van de loonverdeling blijkt dat niet routinematige analytische skills steeds beter worden beloond op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor interpersoonlijke skills geldt deze extra premie op het loon niet. De premie op het salaris van voltijds werkenden voor interpersoonlijke skills in het bovenste kwantiel van de inkomensverdeling nemen een beetje toe, van 5.8 procent in 2001 naar 7.4 procent in 2016. Vooral dit laatste lijkt te wijzen op een toename van complexiteit binnen organisaties, vooral door technologische innovaties, waardoor er hogere eisen worden gesteld aan interpersoonlijke en managementskills. Het hebben van die skills worden dan ook net iets beter beloond vergeleken met werknemers in het laagste- en midden kwantiel van de loonverdeling.

Download hier het hele artikel

Wil jij de stap zetten?
Van diploma's naar skills

Meld je aan als partner van House of Skills