testimonial

Martin de Haan

Waarom vindt u/VTI een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt belangrijk?

“Een meer op skills gebaseerde arbeidsmarkt zal het makkelijker maken om kwaliteiten en talenten te (h)erkennen. Hierdoor komt een eventuele stap, voor werkzoekenden, van de ene naar de andere branche dichterbij. Voor de Technische Installatiesector is dit van belang omdat we, met de huidige ambities rond de energietransitie, naast schoolverlaters ook veel zij-instromers nodig hebben.”

Hoe draagt u/de VTI bij aan een op skills gerichte arbeidsmarkt?

“De VTi draagt met twee innovatiedeals bij aan het tot stand komen van een op skills gebaseerde arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat we met de partners werken aan het modulair maken van de opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties. En onderzoeken we met onze partners hoe we statushouders die deze opleiding volgen, qua Nederlands, extra ondersteuning kunnen bieden.”