testimonial

Joost van Elten

Waarom vindt u/Masterplan Techniek een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt belangrijk?

“Jonge mensen gaan meer kansen zien zich te kwalificeren voor beroepen die voorheen onbereikbaar leken.”

Hoe draagt u/Masterplan Techniek bij aan een op skills gerichte arbeidsmarkt?

“Wij dragen bij aan een op skills gerichte arbeidsmarkt door ons in opleidingen al op skills te richten.”