testimonial

Frans van Kreuningen 

Waarom vindt NCOI Opleidingen een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt belangrijk?

“NCOI Opleidingen werkt al sinds de oprichting aan onderwijsvernieuwing. Door onderwijs zo te organiseren dat het perfect past bij werkend Nederland. Met een flexibel modulaire opbouw, gericht op vergroten van kennis en vaardigheden die je toepast in werk. Skills die je in huidige werk nodig hebt om bij te blijven en skills die het mogelijk maken een overstap te maken naar een nieuwe functie in een andere branche. Een voorbeeld: door te werken met skills maak je het mogelijk te zien of een administratief medewerker ook de overstap kan maken naar het vak van onderwijzer, en welk deel van het opleidingsprogramma van de Pabo daar dan nog voor nodig is.”

Hoe draagt NCOI Opleidingen bij aan een op skills gerichte arbeidsmarkt?

“NCOI Opleidingen spreekt dagelijks vele werkgevers in regio Amsterdam. Die voor hun medewerkers een passend opleidingsprogramma zoeken. In deze opleidingsprogramma’s werkt NCOI Opleidingen in vervolg met skills. Dat doen we samen met andere opleidingsinstellingen en werkgevers. Zodat we echt impact hebben.”