testimonial

Erik Groot

Waarom vindt u/AWVN een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt belangrijk?

“AWVN vindt een meer op basis van skills georiënteerde arbeidsmarkt belangrijk, omdat meer accent komt te liggen op de verworven vaardigheden van personen dan op diploma’s. Wij pleiten voor het online toegankelijk maken van alle kennis, kunde én ervaring van werkzoekenden. Daarmee wordt het zelfvertrouwen en zelfinzicht vergroot en nemen de kansen om aan de slag te gaan of van werk te wisselen toe.”

Hoe draagt u/AWVN bij aan een op skills gerichte arbeidsmarkt?

“De VTi draagt met twee innovatiedeals bij aan het tot stand komen van een op skills gebaseerde arbeidsmarkt. Concreet betekent dit dat we met de partners werken aan het modulair maken van de opleiding Monteur Elektrotechnische Installaties. En onderzoeken we met onze partners hoe we statushouders die deze opleiding volgen, qua Nederlands, extra ondersteuning kunnen bieden.”