testimonial

Edwin Levels

Waarom vindt u/Spirit een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt belangrijk?

“We willen voorkomen dat schaarste op de arbeidsmarkt de kwaliteit en continuïteit van onze jeugdhulp belemmert. Daarnaast willen er voor zorgen dat alle jongeren die wij begeleiden, vanuit hun talent en mogelijkheden (skills) duurzaam participeren op de reguliere arbeidsmarkt. Een op skills georiënteerde arbeidsmarkt vormt onderdeel van de oplossing.”

Hoe draagt u/Spirit bij aan een op skills gerichte arbeidsmarkt?

“Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk, en de kosten tegelijkertijd zo laag mogelijk te houden. Door het zware werk van jeugdhulpverleners vanuit skills te benaderen, kunnen onze medewerkers meer veerkracht ontwikkelen en kunnen we functies zo inrichten dat iedereen doet waar hij of zij ook echt goed in is. Dat draagt bij aan goede zorg. Voor jongeren die zonder hulp moeilijker een plekje op de reguliere arbeidsmarkt kunnen verwerven, helpt het als zij nog beter inzichtelijk krijgen waar zij in het bijzonder goed in zijn. Werkgevers kunnen jongeren zo gemakkelijker inpassen in hun organisatie en jongeren doen werk waar ze goed in zijn en voldoening uit halen.”