Terugblik Trainen en Veranderen

House of Skills houdt zich bezig met uiteenlopende leer- en ontwikkelvragen van organisaties, teams en professionals die actief zijn met meer skills based denken en werken. Een hele uitdaging in tijden van corona. Juist omdat het samen met elkaar werken aan nieuwe skills based werkprocessen en leerinterventies vraagt om interactie en uitwisseling van ideeën, het liefst live op locatie. Voor verschillende partners en geïnteresseerden hebben we diverse introductie trainingen en werksessies mogen ontwikkelen en uitvoeren.  

Zo mochten we in het najaar met een groep intercedenten van STAN-partners (uitzendorganisaties) aan de slag. De toenemende behoefte aan flexibilisering van arbeid vraagt meer dan het leveren van tijdelijk personeel. Regie houden over mobiliteit, capaciteit en loopbaanmanagement verlangt aangepast beleid. Vanuit dat uitgangspunt is via de directies van STAN en House of Skills (HoS) gezocht naar een passend aanbod. Een aanbod dat team Trainen en Veranderen -deels op maat- heeft ontwikkeld, bijgesteld en uitgevoerd. Met werksessies hebben we samen zichtbaar gemaakt dat er kansen liggen om met regionale klanten te bouwen aan vernieuwende, onorthodoxe skills based loopbaanpaden en matches in de eigen regio.  

House of Skills werkte dit jaar aan nieuw aanbod rondom trainen en veranderen. Momenteel wordt er een e-learning ontwikkeld voor professionals.  Hiermee kunnen zij kennisnemen van het skills gedachtengoed en van de ontwikkelingen op de onderwijs- en arbeidsmarkt. Ook prikkelt het tot nadenken over kansen en mogelijkheden om in de eigen organisatie skills een plek te geven. Met de vernieuwde instrumenten De Paskamer/Mijnhouseofskills  kunnen we in het nieuwe jaar de e-learning compleet maken en delen met onze opdrachtgevers.  

We werken met het team en onze collega’s binnen en buiten House of Skills aan een mooi vervolgaanbod. Denk daarbij aan het skills based begeleiden of coachen van werkzoekenden of omscholers. Maar ook het ontwikkelen van Communities of Practice.    

Een actieve community resulteert in het ontwikkelen van nieuwe kennis en zorgt voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Door te experimenteren, ontwikkelen en reflecteren creëren we nieuwe perspectieven en oplossingen. We doen dit door creatieve en intuïtieve werkvormen in te zetten. We sluiten aan bij overtuigingen, intenties en drijfveren van deelnemers. De community is de perfecte plaats om nieuwe skills en tools te ontwikkelen, ondersteuning te vragen en te testen in een veilige en creatieve omgeving. 

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills