Terugblik Kenniscentrum

Goed nieuws uit Den Haag! In de Tweede Kamer is vorige week een motie aangenomen die de doorontwikkeling van het skillsdenken centraal zet. Tegelijk blijkt uit de stemverhoudingen dat veel partijen die zich actief inzetten voor inclusievere arbeidsmarktinnovatie, nog weinig bekend zijn met het nut en de noodzaak van de skillsbenadering voor de arbeidsmarkt, onderwijsinnovatie, en capaciteitsbenutting. Werk aan de winkel!  

Het Kenniscentrum House of Skills draagt bij aan de ontwikkeling van die hoognodige kennis door onderzoek te doen naar de processenproducten en effecten van de skillsbenadering. Hieronder lichten we een paar publicaties uit die bijdragen aan deze kennisagenda.  

Waarom is een skillsoriëntatie zo belangrijk voor doorontwikkeling van een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarktDit wordt uitgelegd in Skills Gevraagd!, samengesteld door House of Skills partner TNO, en in SER inspiratiedocument Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt dat mede met inbreng van House of Skills tot stand is gekomen. 

De processen onderliggend aan de skillsbenadering worden onder meer gefaciliteerd door leergemeenschappen. House of Skills kennispartners Windesheim en HAN leggen uit wat leergemeenschappen zijn en hoe deze bijdragen aan duurzame loopbaanontwikkeling in: Leergemeenschappen zijn versnellers van leven lang ontwikkelen. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt het proces onderliggend aan de ketenaanpak in onderzoeksproject Routeplanner

De routeplanner bouwt voort op de ervaringen vanuit skillslabs naar loopbaanpaden in bouw & techniek, het Health Experience Center Slotervaart, en het Future Skills project met partner Manpower.  Zo maken we mogelijke loopbaanpaden voor werkzoekenden inzichtelijk en onderbouwen de ketenaanpak. Beoogde opbrengsten zijn een overzichtsartikel, een praktische ‘routeplanner’ en bijbehorende workshop.  

 
Welke producten zijn nodig om een meer skillsgeoriënteerde arbeidsmarkt te realiseren? Het Skillspaspoort en De Paskamer geven hier vorm aanIn dit rapport introduceren onderzoekers van House of Skills-partners Hogeschool Saxion, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen en TNO de basisconcepten achter dergelijk instrumentarium en de randvoorwaarden voor inzet daarvan.  

 
Tot slot onderzoeken we de effectiviteit van de skillsbenadering. In dit artikel legt Jouke Post (Saxion Hogeschool en James CNV) daarvoor een basis vanuit het perspectief Effectiviteit in loopbaanbegeleidingOok zijn onderzoekers van Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam bezig met een effectiviteitsonderzoek van het Skillspaspoort als onderdeel van de transitie naar een meer skills gerichte arbeidsmarkt. Uitkomsten verwacht in 2022!  

 
Zo blijven we leren. En hoe we dat onder meer doen? Dat leggen partneronderzoekers van TNO en Windesheim hier uit.  

 
Heb je ideeën, vragen, kritische kanttekeningen, we horen het graag want zo ontwikkelen we onze kennis verder. Mail dan naar j.e.ferguson@hva.nl Veel leesplezier!  
 

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills