Subsidie voor onderzoek naar digitaal skillspaspoort

Hoe zorgen we dat in de hoog dynamische arbeidsmarkt van de toekomst iedereen die dat kan en wil een duurzame en succesvolle loopbaan kan opbouwen? Een veelbelovende manier om dit te bereiken is via ‘het digitaal skillspaspoort’: een instrument dat altijd en overal een actueel en volledig beeld geeft van iemands skills set, en daarmee wendbaarheid, weerbaarheid, én werkzekerheid kan stimuleren. Ondanks toenemende populariteit in de praktijk, ontbreekt daadwerkelijke (wetenschappelijke) kennis over het netto effect en de werking van het skillspaspoort echter nog. Van de Goldschmeding Foundation krijgen de projectpartners Luchtvaart Community Schiphol, ROC van Amsterdam/Flevoland, Han UAS en Eelloo subsidie om hier onderzoek naar te doen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de volgende vraag: Levert het gebruik van een digitaal skillspaspoort een bijdrage aan de werkzekerheid en arbeidsmarktpositie van werkenden? en wordt uitgevoerd onder laatstejaars studenten van het Airport College.

Doel van dit onderzoeksproject is de effectiviteit van het digitaal skillspaspoort empirisch vast te stellen. Dat draagt bij aan de evidence base voor de inzet en de verantwoorde opschaling van deze belangrijke bouwsteen voor de inclusieve en meer skillsgerichte arbeidsmarkt.

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief.

Meld je hier aan!