Studentenlab Hogeschool van Amsterdam

Vanuit het samenwerkingsverband House of Skills is begin februari een afstudeerlab opgezet bij de Hogeschool van Amsterdam. In dit afstudeerlab zitten vier studenten van de opleiding Bedrijfskunde, dit zijn: Berkay Durmaz (24), Mouaad El Maimouni (24), Stein Keurentjes (24) en Bart Heijink (27). In dit lab gaan deze studenten geclusterd afstuderen rondom onderzoeksvragen.

Het afstudeerlab focust zich vooral op jongeren wiens kansen op de arbeidsmarkt beperkt zijn (zoals vroegtijdige schoolverlaters), uit de stadsdelen Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam-Zuidoost.  Ieder onderzoek focust zich op een deel van het ketenproces om een skillsaanpak tot stand te brengen. Voor dit onderzoek houden de studenten interviews met relevante stakeholders zoals; werkzoekenden, werkgevers, jongerenwerkers en andere betrokken partners.

Het onderzoek van Bart Heijink gaat over hoe House of Skills jongerenwerkers beter kan ondersteunen in het begeleiden van jongeren op het gebied van arbeidsparticipatie, met een tool. Als voorbeeld van een dergelijke tool wordt de Werkverkenner gebruikt, dit is een tool binnen het skillsinstrument Mijnhouseofskills die zou kunnen helpen bij dit soort trajecten.

“Tijdens de enquêtes en interviews heb ik veel positieve geluiden gehoord over de Werkverkenner. Veel jongerenwerkers hadden hem nog nooit gebruikt, maar zouden hem in sommige gevallen zeker in kunnen zetten. Tijdens mijn afstuderen heb ik veel geleerd over hoe de maatschappij nou echt in elkaar zit en wat oplossingen zijn om de maatschappij te verbeteren, dit heeft voor mij erg inspirerend gewerkt.”, aldus Bart. “Mijn afstuderen heeft dan ook zeker mijn blik verbreed!”

Het onderzoek van Berkay Durmaz richt zich op de verschillende instrumenten van House of Skills. “In hoeverre ondersteunen de tools van House of Skills werkzoekende jongeren binnen de ketenaanpak voor het gebied Amsterdam Nieuw-West?’ luidt zijn onderzoeksvraag. Berkay: “Wat mij aanspreekt in House of Skills is dat er op een andere manier wordt gekeken naar de kwaliteiten van een persoon.” Met zijn onderzoek hoopt hij ervoor te zorgen dat jongeren sneller kennis maken met de instrumenten van House of Skills.

Stein onderzoekt het verbeteren van het bereiken van jongeren in Amsterdam-Zuidoost door middel van het inzetten van arbeidsmarktcommunicatie. “Ik onderzoek de wensen en behoeften van de jongeren op het gebied van imago, organisatiewaarden en zoekkanalen.” De resultaten kunnen gebruikt worden door de (lokale) partners van House of Skills om het communicatieproces te optimaliseren en de gezamenlijke doelstellingen in Amsterdam-Zuidoost te bereiken.  De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre past het huidige proces van House of Skills bij de behoeftes van jongeren in Amsterdam-Zuidoost?

Stein kan alvast een voorspelling doen over de zoekkanalen van jongeren. “De drie belangrijkste zoekkanalen zijn: vacaturesites, social media en bekenden en netwerk. Instagram, Snapchat en LinkedIn zijn hierbij, afhankelijk van de leeftijd, de grootste social mediakanalen.’’ De conclusie zal inzicht bieden in het effectief bereiken van jongeren en zal een toegevoegde waarde hebben voor House of Skills en haar partners bij toekomstige projecten in Amsterdam-Zuidoost. 

De onderzoeksvraag van Mouaad El Maimouni luidt: In hoeverre sluit de werkwijze van de skills-based sollicitatietraining van House of Skills aan op de behoefte van werkloze geschoolde jongeren (18-23 jr) in Amsterdam Nieuw-West?

“Er zijn veel mensen die met hun skills veel meer kunnen doen dan ze eigenlijk beseffen, vaak hebben ze het zelf niet door of weten ze niet precies waar ze goed in zijn. Door zelf te kijken in welke skills ik goed ben, heb ik me ook kunnen onderscheiden van de rest en weet ik precies wat ik wil.”

Hij is nog druk bezig met het verwerken van de resultaten. Hij verwacht dat het onderzoek helpt om House of Skills haar sollicitatietrainingen te verbeteren. Zo kunnen jongeren beter worden begeleid en sneller worden geholpen aan een baan.

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je hier aan