SER: Huidige sociale zekerheid belemmerend voor Leven Lang Ontwikkelen

De SER heeft een inventarisatie gemaakt van knelpunten en verbeterpunten voor Leven Lang Ontwikkelen in de sociale zekerheid.

Het uitgangspunt in de sociale zekerheid is dat een uitkeringsgerechtigde zo snel mogelijk aan het werk moet. Dit werkt belemmerend voor een brede inzet op Leven Lang Ontwikkelen en daarmee op een duurzame werkhervatting, zo blijkt uit de inventarisatie.

Download Inventarisatie Leven Lang Ontwikkelen in de sociale zekerheid

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.