Programmeervaardigheden en luistervaardigheden worden in de it sector hoger beloond in aanvangssalaris

(“Employers’ Preferences for IT-retrainees”)

Deze paper waardeert de competenties van potentiële medewerkers (re – trainees) in de IT sector in geld. In een veldexperiment met bedrijven uit de IT sector worden een aantal profielen van potentiële werknemers aan werkgevers in de IT sector voorgelegd. De uitkomsten suggereren dat kandidaten met een opleiding uit de exacte wetenschappen de voorkeur genieten boven alle andere disciplines. Vooral ervaring met programmeren in een vorige baan wordt het meest gewaardeerd voor een trainee. Werkgevers zouden een kandidaat met basis skills in het programmeren 50% meer aanvangssalaris willen betalen. De skills die het meest gewaardeerd worden in termen van beloning zijn “luistervaardigheden”. Uit het onderzoek blijkt dat zowel ‘soft’ als ‘hard’ skills van belang zijn, maar dat niet alle ‘soft’ skills even belangrijk zijn in termen van waardering in geld. Deze paper geeft aanbevelingen voor scholingsprogramma’s in de IT sector.

Download hier het hele artikel

Wil jij de stap zetten?
Van diploma's naar skills!

Meld je aan als partner van House of Skills