Professor Paulien Bongers over De Paskamer: “Het mooie is dat er matches ontstaan waar mensen helemaal niet aan hebben gedacht.”

Op 1 oktober verscheen in het magazine Sociaal Bestek het artikel ‘Een skillsbased arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam’. Naar aanleiding daarvan stelden we een aantal vragen aan professor Paulien Bongers, director of science unit “healthy living” bij House of Skills partner TNO . TNO ontwikkelde De Paskamer.

Er is nu met de coronacrisis veel beweging op de arbeidsmarkt. Hoe kan De Paskamer daar een concrete bijdrage aan leveren ?

De Paskamer is onderdeel van het brede pallet aan instrumenten van House of Skills om de transitie mogelijk te maken naar een arbeidsmarkt die primair op skills is gebaseerd. De bedoeling daarvan is om de mogelijkheden te vergroten om mensen te matchen aan banen. De Paskamer helpt mensen om inzicht te krijgen in hun vaardigheden en eigenschappen en koppelt deze vervolgens aan beroepen die daar goed bij passen. Werkgevers wordt gevraagd aan te geven welke vaardigheden en kennis precies nodig zijn voor banen in hun bedrijf en in antwoord daarop kunnen veel meer mensen met deze vaardigheden en (delen van) kennis reageren. Het mooie is dat er allerlei matches ontstaan waar mensen helemaal niet aan hebben gedacht. De Paskamer geeft aan in hoeverre de matches passend zijn. Daarmee kunnen loopbaancoaches en werkgevers bepalen of er aanvullende bijscholing nodig is. Zo ontstaat er veel meer beweging over sectoren heen en verloopt het aanvullend scholen en leren veel efficiënter en dus sneller.

Waar ben je trots op met betrekking tot De Paskamer?

Ik hou van de branding; een mooie naam die inzichtelijk maakt waarvoor het instrument behulpzaam is: wat staat je goed en wat past daarbij. Op deze manier wordt een abstracte behoefte helder (namelijk meer intersectorale mobiliteit om de mismatch in vraag en aanbod op te lossen) en krijgen werkenden en werkgevers een handelingsperspectief om er iets aan te doen.

Zoek je werk, dan kun je met De Paskamer een goed beeld krijgen van wat je kan en in welke baan jouw vaardigheden nodig zijn. Daarmee geeft De Paskamer richting waar je op de arbeidsmarkt naar toe kan bewegen.

Heb je als bedrijf een vacature? Ga dan niet op zoek naar mensen met een opleiding die er niet zijn. Maar vergroot je kans om de vacature vervuld te krijgen door helder te hebben wat voor vaardigheden precies gevraagd worden. De Paskamer biedt bedrijven de mogelijkheid om functieprofielen aan te maken waaraan werkzoekenden zich kunnen matchen.

Dus ik ben er trots op dat De Paskamer mensen helpt om in actie te komen, stappen te zetten en zo bijdraagt aan de maatschappij waar iedereen mee doet.

Kan je iets vertellen over nieuwe ontwikkelingen, vervolgstappen voor De Paskamer?

De Paskamer wordt momenteel beter geschikt gemaakt voor mensen die geen werk hebben en de aansluiting met de arbeidsmarkt deels kwijt zijn. Naast de huidige toepassing van werk naar werk (van krimp naar groeisectoren) willen we De Paskamer ook inzetten om het proces van niet werk naar werk te verbeteren.  

Wanneer is House of Skills wat jou betreft een succes?

Ik vind House of Skills al een behoorlijk succes. In dit project zijn veel verschillende partners een succesvolle samenwerking aangegaan. Zij hebben zich geschaard achter een mooi plan om de arbeidsmarkt in de metropool regio Amsterdam drastisch om te vormen naar een skills-based arbeidsmarkt. Kennisinstellingen hebben binnen House of Skills de mogelijkheid om innovatieve instrumenten te ontwikkelen (zoals de paskamer) en deze direct in de praktijk toe te passen. Hiermee kunnen innovaties direct bijdragen aan het omturnen van die arbeidsmarkt. Een mooie samenwerking tussen al deze partijen die al doende mensen aan werk helpen en bedrijven aan nieuwe werknemers uit onverwachte hoek. House of Skills wordt een nog groter succes als de producten en diensten op grote schaal binnen de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten worden toegepast en als het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven gezamenlijk het ‘on the job’  leren versterken. Dan heeft House of skills de arbeidsmarkt vlot getrokken en leven lang leren versterkt. Want hoewel iedereen een flexibele arbeidsmarkt én een leven lang leren belangrijk vindt, blijkt het nog niet zo makkelijk te zijn om er echt mee te beginnen.

Meer weten over House of Skills?
Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills