17-06-‘21

Pilot hubskills Euregio

Mede geïnspireerd door een werkbezoek aan House of Skills eind 2019 verkennen sinds november 2020 de Gemeente Nijmegen, de Stadt Duisburg en de Stadt Moers, samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in het project ‘Pilot Skillshub Euregio’ (INTERREG VA NL-D) de gezamenlijke basis voor een meer op skills gebaseerde Euregionale arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt van de Euregio Rijn-Waal is vrijwel uitsluitend gebaseerd op Nederlandse en Duitse diploma’s en die zijn in veel gevallen niet in de hele Euregio erkend. De verschillen qua onderwijsstructuur zijn daarvoor nog te groot. Het reizen over de Euregionale arbeidsmarkt wordt mede daardoor ook bemoeilijkt. Diploma’s zijn ‘begrensd’.

De overeenkomsten qua arbeidsmarktproblematiek zijn echter groot. Zowel aan Duitse kant als aan Nederlandse kant is sprake van schaarste en mismatch.

Na aanvankelijke scepsis is mede daardoor de samenwerking in de Pilot Skillshub Euregio een hechte samenwerking geworden. Een samenwerking die ertoe heeft geleid dat vele stakeholders nu samen in de skills benadering gaan zoeken naar oplossingen voor dit belangrijke Euregionale arbeidsmarktvraagstuk. Een Europees vervolgproject is inmiddels in voorbereiding: ‘Skillshub Euregio’ met als één van de belangrijke onderdelen: het Euregionale skills paspoort. En het project is door de projectpartners voorgedragen voor de Grenslandprijs 2021.

Dat deze samenwerking op skills er nu al is, heeft onder andere te maken met de jarenlange sterke en positieve samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de Euregio Rijn-Waal, bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden als de Ler(n)ende Euregio en Arbeidsmarktplatform Euregio Rijn-Waal.

Wordt dus vervolgd!

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills