Opstart programmaplan Skillspaspoort

Op 16 december 2021 nam de stuurgroep van House of Skills een positief besluit over de opstart van het programmaplan Integraal Skillspaspoort.  

De stuurgroep stemt in met de opstart van het Integraal Skillspaspoort-programma met als doel een convergentie van Skillspaspoortontwikkelingen binnen bedrijven en het onderwijs te bewerkstelligen uitmondend in een Integraal Skillspaspoort, vooralsnog binnen de Metropoolregio Amsterdam. In juni 2022 wordt een beslissing genomen over de vervolgstappen van het Integraal Skillspaspoort-programma. De funding voor het programma voor de convergentie van Skillspaspoortontwikkelingen moet nog gerealiseerd worden.

Onder de paraplu van House of Skills zal een vervolgpilot Skillspaspoort onderwijs starten, waarin de gehele onderwijskolom die nu al samenwerkt in House of Skills betrokken wordt. Deze onderwijsinstellingen in de MRA zijn: het ROC van Amsterdam/Flevoland, de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.  Het is goed mogelijk dat hierbij zich nog andere onderwijsinstellingen zullen voegen. 

Rond dit programmaplan zal een consortium worden gebouwd om deze innovatie te realiseren. Het consortium zal bestaan uit een werkgroep, een praktijkgroep, een technologiegroep, een begeleidingsgroep en een wetenschappelijke adviescommissie.  

Geïnteresseerden kunnen zich richten tot Jouke Post (j.post@saxion.nl)  of Alex Straathof (a.straathof@hva.nl). Beide zijn lid van de House of Skills werkgroep Skillspaspoort

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief van House of Skills