12-06-‘20

Onderzoek UWV naar belangrijke vaardigheden op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is continu in ontwikkeling, ook in deze crisistijd. De vraag naar arbeidskrachten in verschillende sectoren verandert, het werk zelf verandert  ook en dus zoeken werkgevers naar medewerkers met andere vaardigheden dan jaren geleden. UWV deed onderzoek naar de vraag: Wat hebben werkzoekenden nodig om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers?

De onderzoekers concluderen in het UWV-onderzoek dat dit een combinatie is van uitgebreide vakkennis en specifieke vaardigheden die gebaseerd zijn op algemene kennis, houding en gedrag. Lees hier meer over dit onderzoek.

Het onderzoek bevestigt dat de vraag naar skills van werkgevers zich continu blijft ontwikkelen, en dat werkzoekenden dus een leven lang moeten blijven leren om bij te blijven. Maar hoe zorg je dat je de skills van werkzoekenden en de vraag van werkgevers goed naast elkaar kunt leggen?  Er is behoefte is aan een duidelijke en eenduidige omschrijving van de skills van mensen en de skills die werkgevers zoeken: een gemeenschappelijke skillstaal.

Daar werkt House of Skills samen met partners (op landelijk niveau met UWV en CBS) aan, om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter in beeld te brengen en beter te kunnen matchen. Hoe daadwerkelijke, actuele skills die personen bezitten goed in beeld te brengen die nodig zijn om een baan te kunnen uitoefenen. Anders is het lastig om werkzoekenden te koppelen aan die banen die bij hen passen. Om de kwaliteiten van mensen in beeld te brengen, en deze te kunnen matchen met de kwaliteiten die een werkgever zoekt in een nieuwe werknemer, is een gemeenschappelijke ‘taal van skills’ behulpzaam. 

Lees hier meer over deze gemeenschappelijke skillstaal.


Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.