ball_gradient ball_gradient

Missie en visie van House of Skills

House of Skills werkt aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt is volop in beweging

Banen veranderen en verdwijnen, maar er komt ook nieuw werk bij. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Niet alleen in de vorm van het halen van diploma’s, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van skills.

En werkgevers die deze ontwikkeling stimuleren. Daarom is het zaak de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam meer op skills in te richten. Voor werkenden en werkzoekenden vergroot kennis over hun skills de kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers neemt de kans op meer geschikte werknemers toe. Zo wordt een basis gelegd voor een toekomstbestendige, wendbare arbeidsmarkt.

House of Skills is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en regionale overheden in de Metropoolregio Amsterdam.

Het algehele doel is:

 • De beroepsbevolking meer regie geven over hun arbeidsmarktcarrière;
 • Een Leven Lang Ontwikkelen bevorderen;
 • Fundamentele wijzigingen bewerkstelligen van de inrichting van de arbeidsmarkt:
  • Van sectoraal naar intersectoraal.
  • Van landelijk naar regionaal.
  • Van focus op diploma’s meer naar skills.

House of Skills ontwikkelt:

 • Assessments en competentiescans
 • Loopbaanadvies
 • Skillstrainingen
 • Matching op basis van skills
 • Platform waar werkgevers en werknemers elkaar vinden

Met het eind 2018 gesloten Regionaal Skillsakkoord, dat is ondertekend door ruim 90 partijen, bouwt House of Skills verder aan een brede coalitie van partners die zich committeren aan het doel om de arbeidsmarkt meer op skills in te richten. In dat verband worden momenteel ruim 60 innovatiedeals met hen opgezet en uitgewerkt.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.