Learning Community Leven Lang Ontwikkelen van de SER

Op dinsdag 10 december organiseerde de SER in Utrecht een tweede bijeenkomst voor regionale initiatieven waar een bijdrage werd geleverd aan de nationale agenda Leven Lang Ontwikkelen. Ruim 15 publiek-private samenwerkingen waren aanwezig.  Tijdens het plenaire gedeelte gaf Gerik ten Berge , netwerkmanager House of Skills, een toelichting op de voortgang van House of Skills en meer specifiek het instrumentarium: de ontwikkeling van de matchingstool De Paskamer en de ontwikkeling van het skillspaspoort.

Vanuit het hele land was er interesse om bij de uitrol van dit instrumentarium betrokken te worden. Aansluitend werd er gediscussieerd over het verbeteren en toegankelijk maken van dienstverlening op het gebied van Leven Lange Ontwikkeling, de koppeling tussen  de grote transities (zoals de energietransitie) en om-,her- en bijscholing  en het nog beter inzichtelijk maken van de vaardigheden van mensen. Een gezamenlijke conclusie was onder meer dat samenwerking loont en dat dit kansen biedt voor opschaling van initiatieven. Enige (nationale) regie is dan wel gewenst. Meer info over de Actie Agenda van de SER op Leven Lang Ontwikkelen is te vinden op https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/actie-agenda

Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte.