Innovatie en ontwikkeling van een integrale skillsbenadering

Kenniscentrum House of Skills

Een belangrijk onderdeel van House of Skills 2.0 is het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum werkt aan de doorontwikkeling van de skills gebaseerde onderwijs- en arbeidsmarkt door concepten en instrumenten, praktijkgerichte en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, samen met met partners van House of Skills en consortia daar omheen.

Een belangrijk onderdeel van House of Skills 2.0 is het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum werkt aan de doorontwikkeling van de skills gebaseerde onderwijs- en arbeidsmarkt door concepten en instrumenten, praktijkgerichte en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, samen met met partners van House of Skills en consortia daar omheen.

Met deze activiteiten zorgt het Kenniscentrum voor een stevig fundament onder de op skills gerichte arbeidsmarkt. Het doel van het Kenniscentrum is het bevorderen van de innovaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de strategische doelstellingen van House of Skills, namelijk het verbreden van de skillsaanpak en doorontwikkeling van de ketenaanpak. We werken aan  een gezamenlijke skillstaal en aan netwerksturing van de regionale, op skills georiënteerde arbeidsmarkt. Onze  kennisagenda hanteert een product-proces-effectiviteitsbenadering en richt zich op de overkoepelende vraag: “Hoe draagt een integrale skillsbenadering van House of Skills bij aan een beter functionerende onderwijs- en arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam?” Belangrijke taak van het Kenniscentrum is het ontwikkelen van gedragen onderzoeksvoorstellen en het aantrekken van subsidies voor het beantwoorden van deze vraag, in consortium verband. Natuurlijk is het ophalen en verspreiden van gerelateerde kennis vanuit de praktijk van House of Skills pilots en werkomgeving – zoals het Transferpunt Zorg en Welzijn en Loopbaanpad Techniek en Bouw – een andere belangrijke taak en hiervoor werkt het Kenniscentrum nauw samen met collega’s van het team Ketensamenwerking.

Coördinator van het Kenniscentrum is Julie Ferguson.  Zij is als senior onderzoeker verbonden aan het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation en het Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken van de Hogeschool van Amsterdam. In haar onderzoek richt Julie zich op sociale netwerk dynamiek, in de context van sociale innovatie. Dat wil zeggen: hoe verlopen samenwerkingsprocessen via aan de ene kant informele sociale netwerken die mensen zelf ontwikkelen, en aan de andere kant de formele bestuurlijke context waarbinnen die netwerken opereren? En hoe dragen dergelijke netwerken – vaak in een context van uiteenlopende belangen – bij aan innovatie co-creatie? De grote uitdaging daarbij is het ontwikkelen van effectieve manieren van netwerksturing.  Precies dit soort vragen staan ook centraal in House of Skills en van daaruit is Julie nauw betrokken geraakt bij House of Skills.

Vragen over het Kenniscentrum of ideeën voor samenwerking? Neem contact op met Julie Ferguson via houseofskills@amsterdam.nl


Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je hier aan