11-03-‘22

Inspiratiesessies House of Skills maart-april 2022

De komende weken staan meerdere evenementen van House of Skills op de planning. Lees hier wat er gaat gebeuren en meld je aan als je erbij wilt zijn.

De toekomst is NU!

24 maart: De toekomst is NU!
Tijd: 15:30 – 17:00 uur 
Locatie: Hotel Haarlem, Toekanweg 2
Voor: Ondernemers uit de region Zuid-Kennermeland

Een van de thematafels bij De Toekomst is NU! wordt gehost door House of Skills.

De business bijeenkomst De Toekomst is NU! wordt op donderdag 24 maart georganiseerd door BeterBusiness in samenwerking met de Amsterdam Economic Board. Ondernemers uit de regio Zuid-Kennermeland zijn van harte welkom om bij Hotel Haarlem deel te nemen aan een interactief programma. 

Tijdens de bijeenkomst wordt aan thematafels gesproken over diverse projecten en programma’s van de Amsterdam Economic Board. 1 van deze thematafels gaat over House of Skills: werken met skillsbased programma’s in de praktijk. 

Aanmelden via deze link

Bouwlab Live!

25 maart: Bouwlab Live!
Tijd: 12:30 – 17:30 uur 
Locatie: Bouwlab R&Do – Smart Industry Fieldlab, Ouweweg Haarlem 
Voor: Professionals uit de bouwwereld

House of Skills is betrokken bij het voorstel ‘Nieuwe Renovatieketens & Skills’ (NRS), een voorstel dat als onderdeel van het overkoepelende BTIC-programma ‘Toekomstbestendige leefomgeving: Transitie naar emissievrije, circulaire en klimaatbestendige gebouwen en infrastructuur’ is ingediend voor financiering bij het Nationaal Groeifonds.

Nederland staat voor de enorme opgave van het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Om de klimaatdoelen te halen zal er de komende tijd veel moeten gebeuren. Zowel op technologisch, dienstverlenings- als onderwijs- en arbeidsmarktterrein. En vooral op de ketensamenwerking tussen die verschillende domeinen.

BouwLab live! is een bijeenkomst in Haarlem op 24 maart. Onder leiding van Doekle Terpstra (BTIC) en Herman van Bolhuis (BouwLab R&Do) wordt je deze middag meegenomen in de kansen die digitalisering en versnelling van de bouwketen bieden, en wat het o.a. betekent voor human capital. Josje Damsma, directeur van CrossOver en partner van House of Skills, is 1 van de sprekers bij BouwLab live! en vertelt daar over onze activiteiten in de praktijk.

Aanmelden via deze link

Inspiratiesessie Skillsbased begeleiden

31 maart: Skillsbased begeleiden
Tijd: 9:30 – 10:30 uur 
Locatie: online 
Voor: iedereen die zich bezighoudt met loopbaanbegeleiding

Er komt nationaal en internationaal steeds meer draagvlak voor een arbeidsmarkt waarin het ontwikkelen van skills én het matchen van mens en werk op basis van skills centraal staan. Skills worden gezien als de nieuwe ‘munteenheid’ van de arbeidsmarkt. Loopbanen staan centraal en zijn minder beroepsgericht. Het unieke patroon van de loopbaan kan op basis van een skillsindeling alternatieve beroepsmogelijkheden beter in kaart brengen. 

Wat merk jij daar als (loopbaan-)professional al van in je dagelijks werk? Deze bijeenkomst is voor iedereen die aan de slag is met loopbaanbegeleiding.

De komende jaren zul je er zeker meer mee te maken krijgen, omdat bijvoorbeeld bepaalde digitale instrumenten voor een deel met behulp van deze skillstaal zullen worden ingericht.

House of Skills draagt op verschillende manieren bij aan deze ontwikkeling. Op 31 maart vertellen we je daar graag meer over en inspireren we je om zelf ook aan de slag te gaan met skillsbased begeleiden.

Met tips en voorbeelden uit onze praktijk! 
Tot en met 27 maart kan je je aanmelden via deze link.

Meer weten over House of Skills?
Volg ons via de nieuwsbrief!

Meld je hier aan