09-09-‘21

Initiatieven richting een skills-gerichte arbeidsmarkt

Het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) ECVET (European Credit System for Vocational Education & Training) heeft een publicatie uitgebracht dat voortbouwt op de publicatie van de SER van april 2021 “Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt”. In deze publicatie wordt op zoek gegaan naar mooie initiatieven rondom skills in Nederland. Annelies Spork, programmadirecteur House of Skills, werd voor deze publicatie geïnterviewd.

Annelies benadrukt nogmaals de definitie van skills, een breed begrip dat meer dekt dan alleen vaardigheden. “Het zijn niet alleen competenties of 21e-eeuwse vaardigheden. Het zijn ook alle fysieke en mentale eigenschappen van een persoon. Werkstijl of leiderschapsvorm vallen hier ook onder. Daarmee breng je formeel, informeel en non-formeel verworven skills in beeld”.

De verschillende skills-instrumenten en loopbaanpaden Techniek en Bouw en het Transferpunt Zorg en Welzijn komen hier ook aan bod. Om de missie van House of Skills te laten slagen is het van belang om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen en moeten de regionale arbeidsmarkt en het onderwijs het gesprek met elkaar aangaan.

Niet alleen Annelies Spork werd voor deze publicatie benaderd, maar ook Janneke Voltman, beleidsadviseur bij SBB en Michel Peters, projectmanager skills ontologie CompetentNL bij het UWV, hebben meegewerkt. Zij vertellen waarom SBB en UWV op dit terrein samenwerken en hoe zij de toekomst van skills voor zich zien.

Daarnaast verteld Claudia Klarenbeek, onderzoekster bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en EVC-adviseur bij het kennis- en adviescentrum van Volandis, over de definitie van skills voor het Digitaal Skills Paspoort (DSP).

Lees de publicatie

Wil jij de stap zetten?
Van Skills naar diplomas!

Meld je aan als partner van House of Skills